Suoraan sisältöön

Aloite pyoraverkon kehittämisesta

16.01.2013 Vesa Korkkulan ym. aloite pyöräverkon ja pyöräilymahdollisuuksien kehittämisestä

Kaupungin liikennesuunnittelussa on vihdoin ymmärretty, että pyöräily on osa jokapäiväistä kaupunkilaisen liikkumista eikä vain sunnuntai-iltapäivien harrastus. Vaikka liikennesuunnittelussa on menty hyvään suuntaan, kohtaavat pyöräilijät vielä useita päivittäisiä ongelmia. Pyörätiet loppuvat töksähtäen tai niitä ei edes ole. Tämä hankaloittaa pyöräilyä ja tekee siitä paikoitellen vaarallista. Terveyshyötyjensä takia pyöräily säästää rahaa. Pyöräilyä tulee ajatella sekä liikkuvuutta, viihtyvyyttä että terveyttä parantavana asiana. Suhteessa autoiluun pyöräily ei kuluta teitä käytännössä lainkaan, joten pyöräilyn edistäminen säästää myös teiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Pyöräilijöiden aseman parantamisesta koituvia kustannuksia ei tule ajatella pelkkänä menoeränä kaupungin budjetissa. Kuten Helsingin pyöräilijöiden manifestissa sanotaan:

"Liikunnan puute on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Riittämättömän liikunnan on arvioitu lisäävän Suomen terveydenhoidon menoja vuodessa 1 00-200 miljoonaa euroa. Suurelle osalle ihmisistä liikunnan yhdistäminen arkirutiineihin on helpoin tapa liikkua terveyden kannalta riittävästi."

Ehdottavia pyöräilymahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä:

1. Tulevaisuudessa rakennettavien pyöräteiden tulee olla yksisuuntaisia pyöräteitä, jotka erottuvat selkeästi autoteistä ja jalkakäytävistä. Nykyiset kaksisuuntaiset pyörätiet tulee myös muuttaa tällaisiksi, mikäli hyvää perustetta ei löydy vanhan malliselle ratkaisulle. Nykyaikainen pyörätie kulkee kadun molemmilla puolilla.

2. Pyörätiet on rakennettava kaikille keskeisille liikenneväylille koko kadun pituudelta.Ainakin seuraavat kadut tarvitsevat kunnon pyörätiet tai nykyisten teiden kunnostuksen ensitilassa: Hämeentie, Mannerheimintie, Topeliuksenkatu, Mechelininkatu, Unioninkatu, Porthaninkatu, Bulevardi, Fredrikinkatu, Albertinkatu, Tukholmankatu, Teollisuuskatu, Mäkelänkatu, Sturenkatu ja Hermannin rantatie

3. Kaikille keskeisille joukkoliikenneasemille on rakennettava paremmat pyöräparkkimahdollisuudet. Pyörää on myös voitava kuljettaa jatkossakin helposti metrossa ja junissa, jonka lisäksi pitää olla mahdollisuus ottaa pyörä mukaan kaikkina kellonaikoina.

4. Pyöräverkostokartat pyöräteille.

5. Kaupunkipyörät takaisin.

6. Kun kaupunki tekee sopimuksia katumainosten sijoittamisesta esim. JCDecauxen kanssa, ei tulevia katumainoksia saa sijoittaa niin, että ne estävät pyöräteiden rakentamisen. Myös nykyiset mainospaikat, jotka haittaavat pyöräverkoston kehittämistä, on siirrettävä tai lopetettava.

Vesa Korkkula

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:12