Suoraan sisältöön

Belle Selene Xian ym. aloite kaupunkiviihtyvyyden parantamisesta

13.02.2013 Belle Selene Xian ym. aloite kaupunkiviihtyvyyden parantamisesta

Mielestäni on tärkeää, että kuka tahansa Helsingissä asuva tai täällä vieraileva voi liikkua ja toimia turvallisesti kaduilla, toreilla ja puistoissa ikään, fyysiseen kuntoon ja terveydentilaan katsomatta. Liikkuminen ja itsenäinen asiointi kuuluvat mm. nuorten, vammaisten ja ikäihmisten perusoikeuksiin.

Yleisten töiden lautakunta vaikuttaa merkittäviin asemakaavoihin. Lautakunta hyväksyy myös katu- ja puisto suunnitelmat. Mielestäni yleisten töiden lautakunnan tulee ottaa entistä enemmän huomioon käyttäjälähtöisyys katu- ja puistosuunnitelmissa.

Vuonna 2011 pyöräily kasvoi noin 4.5% edellisestä kesästä, mutta kesäkuussa tarkkailluista pyöräilijöistä vain 59% käytti pyöräilykypärää. Pyöräilijät aiheuttavat ahdistusta ja jopa vaaraa iäkkäille jalankulkijoille silloin kun ei ole polkupyöräväyliä käytössä. Näin ollen turvallisuuden lisäämiseksi mielestäni olisi tarpeen osoittaa pyöräilijöille omat, selkeästi auto- ja jalankulkuliikenteestä erotetut ajoreitit. Lisäksi katujen talvikunnossapitoon on satsattava enemmän resursseja, koska lumivallit estävät kulkuyhteyksien toimivuuden ja aiheuttavat liukastumisia. Talven aikana tapahtuvat liukastumiset ja kaatumiset maksavat yli 600 miljoonan euroa vuosittain, ja yksi kaatumistapaturma aiheuttaa keskimäärin 6000 euron kustannukset.

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:16