Suoraan sisältöön

Aloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä

16.01.2013 Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite takaisinsoittopalvelun kehittämisestä

Helsingissä on käytössä takaisinsoittopalvelu suun terveydenhoidon sekä neuvoloiden ajanvarauksessa. Takaisinsoittopalvelun tarkoituksena on helpottaa palveluiden saatavuutta: kun ajanvaraus on ruuhkautunut, soitetaan ajanvarauksesta takaisin soittajalle mahdollisimman pian, yleensä muutamien tuntien kuluessa. Palvelusta on saatu hyviä kokemuksia ja se on helpottanut ajan saamista suun terveydenhoitoon ja neuvolaan.

Myös sosiaalitoimessa olisi kysyntää takaisinsoittopalvelun kehittämiselle. Sosiaalitoimen neuvonta on usein ruuhkautunut ja esimerkiksi mahdollisuus saada aikaa sosiaalivirkailijalIe (harkinnanvaraisen) toimeentulotuen hakemiseksi saattaa olla mahdotonta puhelinneuvonnan ruuhkautumisen vuoksi. Myös asukkaan palveluntarpeen arviointi edellyttää usein ajanvarausta sosiaalivirkailijalIe. Asukkaiden oikeusturvaa parantaisi ja puhelinneuvonnan ruuhkaa helpottaisi, jos myös sosiaalitoimi ottaisi käyttöön neuvonnan ja ajanvarauksen takaisinsoittopalvelun.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön takaisinsoittopalvelun sosiaalitoimen neuvonnassa. Palvelun kehittämisessä huomioidaan aikaisemmasta takaisinsoittojärjestelmästä saatu kokemus ja palaute.

Outi Alanko-Kahiluoto

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:12