Suoraan sisältöön

Nasima Razmyarin ym. aloite Sipoonkorven retkeilymahdollisuuksien ja tiedotuksen parantamisesta KOPIO

19.06.2013 Nasima Razmyarin ym. aloite Sipoonkorven retkeilymahdollisuuksien ja tiedotuksen parantamisesta

Sipoonkorven kansallispuistossa kävi viime vuonna noin 100000 retkeilijää. Kansallispuistoa vaivaa kuitenkin puute ohjatuistaja hoidetuista reiteistä, nuotiopaikoistaja parkkipaikoista. Kansallispuiston käyttömahdollisuuksista eikä alueella noudatettavista säännöistä ole myöskään jaettu tarpeeksi tietoa helsinkiläisille. Olisi tärkeää, että kaupungin eri hallintokunnat, erityisesti ympäristö keskus ja liikuntavirasto, valmistelisivat mahdollisimman nopeasti helsinkiläisten käyttömahdollisuuksia edistävän suunnitelman. Suunnitelman valmistuttua olisi olennaista että Helsingin kaupunki voisi tukea reittien merkitsemistä luontoon ja asianmukaisten taukopaikkojen aikaansaamista.

Lisäksi olisi tärkeää, että Helsingin alueella avattaisiin ainakin yksi puiston asianmukaista käyttöä palveleva tiedotuskeskus, mieluimmin jonkin yleiskaavassa osoitetun joukkoliikenneaseman läheisyyteen. Kaupungin tulisi myös mahdollisuuksien mukaan tukea Metsähallitusta karttojen ja informaatiolehtien valmistamisessa ja niiden aktiivisessa jakelussa asukkaille.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki kiirehtii Sipoonkorven kansallispuiston hoidon ja käytön kehittämistä sekä tiedottaa siitä aktiivisesti kaupunkilaisilleen näin turvaten ainutlaatuisen alueen tulevaisuuden ja sen mahdollisuudet tarjota kaupunkilaisille virkistystä ja mielihyvää.

Nasima Razmyar

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:28