Suoraan sisältöön

aloite Mari Rantasen ym. aloite omaishoitoperheiden henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta

29.05.2013 Mari Rantasen ym. aloite omaishoitoperheiden henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettava lIe läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettava lIe sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettava lIe läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoito kaikkineen on kunnalle erittäin edullista hoitoa, johon kuntien tulee panostaa, jotta omaishoitajat jaksavat mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi vaikeavammaisen lapsen hoitokustannus vuosittain muualla kuin kotona maksaa noin 170000 euroa kun omaishoidon palkkio maksaa kunnalle maksimissaan 9000 euroa.

Omaishoitajat toivovat palkkion lisäksi sellaisia lepo hetkiä, jolloin läheinen on sellaisessa hoidossa, johon omaishoitaja voi luottaa. Kyse on siis ennen kaikkea siitä, että lepohetkiin on tarjolla hyvää ja laadukasta sijaishoitoa. Iäkkäämmät omaishoitajat taas toivovat esimerkiksi siivousapua ja lyhyempiä vapaa hetkiä, jolloin pääsevät esimerkiksi asioimaan.

Omaishoidettavien vammaisten lasten ja nuorten kohdalla ongelma on pitkälti se, että vanhemmat eivät saa tällä hetkellä riittävän laadukkaita palveluita leponsa ajaksi. Kaupunki on kilpailuttanut asumis- ja hoitopalvelut, joka on johtanut siihen että palvelun laatu ei ole riittävä. Kun käytössä olisi henkilökohtainen budjetti, voisivat vanhemmat itse valita hoitopaikan ja näin huonoa hoidon laatua tarjoavat yksiköt jäisivät luonnollisesti pois. Kilpailutus muutoinkin tämän palvelun kohdalla on erittäin huono vaihtoehto, sillä toiminta, jonka kustannusrakenne muodostuu noin 85% henkilökunnasta, pystyy tuottamaan palvelun halvimmalla vain vähentämällä henkilöstöä tai käyttämällä epäpätevää henkilökuntaa.

Omaishoitajia ja perheitä on siis hyvin monenlaisia ja palvelutarpeet ovat myös erilaisia. Tämänhetkiset palvelut ovat kovin tasapäistäviä riippumatta siitä, millainen kunkin perheen palvelutarve on.

Esitän, että Helsingin kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään omaishoitoperheiden henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuutta vastaamaan paremmin omaishoitajien palveluiden tarvetta, kuitenkin niin etteivät tarvittavat palvelut vähene tai heikkene.

Helsingissä 29.5.2013

 

Mari Rantanen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:10