Suoraan sisältöön

Aloite leikki- ja koirapuistojen puuveistosten korjaamisesta

29.5.2013 Tuomas Rantasen ym. aloite leikki- ja koirapuistojen puuveistosten korjaamisesta

Jukka Toivonen perusti kaupungin käsityöpajan vuonna 1991 työttömien työllistämiseksi. Tämä käsityöpaja tuotti merkittävän määrän enimmäkseen eläinaiheisia puuveistoksia ympäri kaupunkia, erityisesti lasten leikkipuistojen ja koirapuistojen ilmeen piristykseksi.

Vuonna 2011 kaupunki lakkautti käsityöpajan kustannussäästösyistä

Nyt puuveistokset alkavat rapistua eikä kaupungilla ole mitään luontevaa toimintayksikköä, joka voisi vastata niiden korjaamisesta. Ulkopuolisilta tilattuna korjaustyö olisi tietenkin monin verroin kalliimpaa kuin entisen käsityöpajan työnä tehtynä. Kun rahasta on tietenkin aina pulaa, tästä kaikesta on seuraamassa, että lähivuosina monet teoksista joudutaan huonon kuntonsa takia poistamaan ja hävittämään. Ympäristö köyhtyy ja asia tuottaa kasvavaa murhetta asukkaille.

Alkuperäinen käsityöpaja oli kansainvälisestikin esimerkillistä toimintaa, joka hyödytti kaupunkia sekä mielekkään työllistämisen että luovan kaupunkitilan kehittämisen näkökulmista. .
Hankkeen alasajon yhteydessä ei ilmeisesti osattu ottaa huomioon, että samalla menetetään myös jo tehtyjen töiden kunnostamisen mahdollisuus.

Tällä aloitteella ehdotamme että kaupunki selvittää millä keinoin näitä ITE-henkisiä veistoksia voitaisi kunnostaa ja pitää kaupunkitilassa ja miten vastaavia töitä voitaisi - kaupungin eri tavoitteet mahdollisimman hyvin huomioiden - tehdä lisää.

Tarkoituksenmukaista olisi selvittää sekin, voisiko käsityöpajatoiminnan käynnistää uudelleen esimerkiksi jonkinlaisen hallintokuntien yhteishankkeena.

Tuomas Rantanen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:11