Suoraan sisältöön

Helena Kantolan ym. aloite Kumpulan vanhan leipomo-rakennuksen kunnostamisesta

23.10.13 Helena Kantolan ym. aloite Kumpulan vanhan leipomo-rakennuksen kunnostamisesta (12)

Helsingin kaupungin omistama, Kumpulan kartanon leipomoksi aikoinaan rakennettu kivitalo on tällä hetkellä Squat Makamik -nimisen nuorisoyhteisön käytössä. Nuorisoasiankeskus on vuokrannut sen nuorille ainoastaan väliaikaisesti, koska rakennus on Helsingin tilakeskuksen mukaan tarkoitus purkaa jossain vaiheessa. Helsingin kaupunki ei toisin sanoen ole keksinyt talolle käyttötarkoitusta, minkä seurauksena rakennus on ollut vuosia tyhjänä ja jäänyt sen myötä hoitamattomaan kuntoon.

Rakennus olisi tällä hetkellä hyvinkin huonossa kunnossa, mikäli Squat Makamik -nuoret eivät olisi sitä itse ja omakustanteisesti kunnostaneet. Nuorten talkootöiden ansiosta helsinkiläiset voivatkin edelleen vierailla historiallisen kauniissa kivirakennuksessa, joka kuuluu olennaisena osana Kumpulan siirtolapuutarha-alueeseen.
Vanha kivinen leipomo on tärkeä, paitsi nuorille, myös Helsingin kaupunkikuvalle. Kaupungistamme täytyy löytyä tilaa vanhalle, säilyttämisen arvoiselle arkkitehtuurille.

Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Helsingin kaupunki antaa näille aktiivisille Squat Makamik - nuorille tunnustusta osallistumalla rakennuksen korjaukseen ja kustannuksiin seuraavasti: kaupunki vastaa rakennuksen korjaussuunnittelusta ja niistä korjaustöistä, joihin vaaditaan ammattipätevyys. Lisäksi kaupunki hankkii korjaukseen tarvittavan materiaalin. Muutoin rakennuksen korjaaminen tapahtuu ohjatusti Squak Makamik -nuorten vapaaehtoisvoimin niin kuin se lain sallimissa rajoissa on mandollista.

Korjauksen valmistuttua rakennus annetaan nuorisotoimen käyttöön ja vuokrataan se Squat Makamik -nuorille pidempiaikaisesti ja kohtuuvuokralla.

Nuoret huolehtisivat rakennuksen ylläpidosta ja vastaisivat siitä, että rakennus on kaikille helsinkiläisille avoin paikka.
Kumpulan leipomorakennuksen kunnostamisella voimme osoittaa konkreettisesti sen tahtotilan, mistä Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 2013-2016 puhutaan:

• Annetaan nuorille tilaa kuulua ja loistaa
• Lisätään nuorten osallisuutta yhteiskuntaan ja lähiyhteisöön.

Helena Kantola05.12.2019 19:31