Suoraan sisältöön

Eija Loukoilan ym. aloite kaupungin omistamien ranta- ja saaristokiinteistöjen vuokraamisesta yrittäjille

09.10.13 Eija Loukoilan ym. aloite kaupungin omistamien ranta- ja saaristokiinteistöjen vuokraamisesta yrittäjille

Meri-Helsinki on tällä hetkellä yksi niistä painopisteistä, joiden avulla Helsinki pyrkii vahvistamaan asemiaan kansainvälisesti tunnettuna ja vetovoimaisena kaupunkina. Helsingin kaupungin valtuustostrategian mukaan kaupunki edistää yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mandollisuuksia ranta-alueilla ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymistä. Kaupunginhallitus on kehottanut kaupungin talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä muiden virastojen kanssa ehdotuksen Meri-Helsingin kehittämisohjelmaksi toukokuun 2014 loppuun mennessä.

Matkailuala, joka työllistää erityisesti nuoria, on tyypillisesti hyvin kausiluonteista. Kausiluonteesta johtuen toimialan yrittäjillä on vain harvoin mandollisuus suuriin rakennusinvestointeihin. Myös Helsingin kaupungin mandollisuudet kehittää matkailualan investoinnein ovat rajalliset.

Matkailualan toimintaedellytysten kehittämiseksi Itä-Helsingin Yrittäjät ry (jäsenyrityksiä noin 650) on esittänyt, että kaupungin omistuksessa olevaa valmista rakennuskantaa voisivat hyödyntää myös alueen yrittäjät vuokraamalla vajaakäytössä tai käyttämättöminä olevia rakennuksia edullisesti.

Tilojen edullinen vuokraus auttaa sekä nykyisten että uusien yritysten toiminnan kehittämistä. Samalla edistetään myös uusien työpaikkojen syntymistä.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki selvittää mandollisuudet tarjota omistamiaan ranta- ja saaristokiinteistöjä vuokrattavaksi yrittäjille, joiden tavoitteena on toiminnan kehittäminen eri kohderyhmät huomioiden.

Eija Loukoila05.12.2019 19:30