Suoraan sisältöön

Vesa Korkkulan ym. aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

13.02.2013 Vesa Korkkulan ym. aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

Kallio on tiiviisti rakennettua aluetta ja siellä on kovin vähän etenkin lapsille ja nuorille suunnattuja vapaa-ajan harrastuspaikkoja. Brahenkentän pohjoispäädyssä sijaitsee Wamma parkiksi kutsuttu skeittipuisto, joka on toiminut ilman virallista skeittipuiston asemaa mainiona rullalautailijoiden harrastuspaikkana jo 1980-luvun lopulta lähtien.

Vuoteen 2009 asti siellä oli rullalautailijoiden kolehtivaroin kustantamia ja talkoovoimin rakentamia pieniä betonirakennelmia, joista ei koitunut merkittävää meluhaittaa, kuten Helsingin rullalautailijat ry:n tekemästä kyselystä käy ilmi. Kyselyn palauteosion perusteella useat asukkaat kokivat rullalautailijoiden läsnäolon puistossa suorastaan turvallisuutta lisäävänä asiana, sillä mitä aktiivisemmin skeittarit ovat puistoa käyttäneet, sitä vähemmän siellä on ollut suonensisäisten huumeiden käyttäjien jälkeen jättämiä ruiskuja. Etenkin viereisen leikkipuiston väki on ollut huolissaan ruiskuista.

Syksyllä 2009 kaupungin rakentamispalvelu STARA hajotti skeittipaikan betonirakennelmat. Hullalautaililoita, viereisen leikkipuiston henkilökuntaa tai ketään muutakaan ei asiassa kuultu. Skeittipaikan rakenteiden purkaminen ihmetyttää, sillä rakennusviraston osastopäällikön Raimo K. Saarisen mukaan Wamma parkin purkamista ei oltu suunniteltu, vaan skeittirakenteet purettiin vahingossa tietokatkoksen takia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Wamma-parkiksi kutsuttu skeittipuisto Brahen kentän pohjoispäädyssä Helsingin Alppiharjussa saa virallisen aseman skeittipuistona, joko jo entuudestaan skeittaus käytössä olleen pienen asfalttialueen osalta tai että osaksi leikkipuiston kahluuallasta rakennetaan betonista skeittilaitteita, jotka eivät estä altaan käyttämistä kuumina kesäpäivinä lasten uimapaikkana.

Vesa Korkkula

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:15