Suoraan sisältöön

Sanna Vesikansan aloite päivähoidon kerhojen asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

06.06.2012 Sanna Vesikansan aloite päivähoidon kerhojen asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

Päivähoidossa on lisätty leikkitoiminnan osa-aikaisia kerhoja päiväkodeissa ja leikkipuistoissa päivähotdupalveluiden monipuolistamiseksi. Kerhoja suunnitellaan lisättävän ensi syksynä vielä kymmeneen leikkipuistoon. Kerhotoiminta on kokeiluajan perheille maksutonta.

Osa-aikainen kerhotoiminta voi vastata erinomaisesti tietyssä elämäntilanteessa olevien perheiden lasten varhaiskasvatustoiminnan ja perheiden hoidon tarpeisiin. Toisaalta toimintamuodon laajentaminen vie aikaa, kuten viime vuosina äärimmäisen kunnianhimoisista kerhotavoitteiden kanssa on huomattu.

Laajentaminen on tarkoittanutmyös leikkipuistojen henkilökunnan uuteen toimenkuvaan puistoissa, joissa kerhoja ei ole aiemmin ollut.

Kerhotoiminnan laajentaminen voi vähentää jonkin verran päivähoidon kysyntää, jos kerhotoiminta on laadukasta, henkilökunta on sitoutunutta ja motivoitunutta, lapset viihtyvät kerhoissa ja perheet ovat tähän varhaiskasvatuksen muotoon tyytyväisiä ja löytävät palvelun. Kerhotoiminnan laadun ja suunnittelun parantamiseksi ehdotan, että kerhojen asiakastyytyväisyyttä sekä henkilökunnan mielipiteitä selvitetään ja tulokset otetaan huomioon kerhotoiminnan suunnittelussa.

Sanna Vesikansa

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:37