Suoraan sisältöön

01.03.2012 Sanna Vesikansan ym. talousarvioaloite Pirkkolan ulkoilupuiston viihtyvyyden parantamisesta

01.03.2012 Sanna Vesikansan ym. talousarvioaloite Pirkkolan ulkoilupuiston viihtyvyyden parantamisesta

Pirkkolan liikuntapuisto on Keskuspuiston toiminnallinen keskus ulkoilureitteineen, kenttineen sekä urheilu- ja uimahalleineen. Lasten hiekkapohjainen uimalammikko Plotti on kesäisin suosittu lapsiperheiden virkistäytymispaikka, joka palvelee helsinkiläisiä laajasti erityisesti Pohjois-Helsingissä, missä luonnonrantoihin on monella matkaa.

Viime kesänä Plotin leikkivälineistöstä puolet oli rikki (poljettava karuselli, kehnokuntoiset vanhat keinut ja rikkinäinen riippumatto). Ainakaan alkukesällä Plotin kioski ollut kaikkina aurinkoisina päivinä auki kuten edellisinä vuosina. Kesäsesonkina uimalammikko on suosittu näistä puutteista huolimatta, mutta loppuvuoden hieno alue jää hukkaan. Kunnon kiipeilyteline liukumäellä, keinut ja päivitetty karuselli paitsi lisäisivät uima-alueen viihtyvyyttä kesäisin laajentaisivat leikkialueen käyttöä kesäkuukausien ulkopuolella.

Pirkkolan ulkoilualueen viihtyvyyttä voitaisiin myös parantaa paremmalla meluntorjunnalla. Suositut lenkkireitit kulkevat hyvin lähellä Kehä I:stä. Alueen puustoa on karsittu rajulla tavalla viime vuosina eikä meluvallia ole. Merkittäviä määrärahoja meluvalleihin ei välttämättä löydy, mutta voitaisiinko puustolla vastaavasti tuoda edes jonkinlaista melu- ja näkösuojaa virkistysalueelle.

Esitänkin, että talousarviossa huomioidaan Pirkkolan liikuntapuiston ja erityisesti uimapaikka Plotin viihtyvyyden parantaminen, jotta luonnonkaunis alue palvelisi Pirkkolan liikuntapuiston isoa käyttäjäkuntaa paremmin.

Sanna Vesikansa

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:54