Suoraan sisältöön

Mirka Vainikan ym. aloite kilpailutuksen seurannan järjestämisestä

01.02.2012 Mirka Vainikan ym. aloite kilpailutuksen seurannan järjestämisestä

Aloite koskien kilpailutuksen seurannan järjestämistä

Kuntalain uudistaminen jatkuu. Laki saattaa määrätä kunnat yhtiöittämään liikelaitoksensa, jos ne kilpailevat markkinoilla merkittävissä määrin. Tämä vaatii kunnilta tarkkaa tietoutta siitä, koska ja millä volyymilla ne toimivat markkinoilla. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet. Periaatteiden toteutumisen seuranta on kuitenkin olematonta. Ahjo-järjestelmä parantaa asian tilaa, muttei riittävästi.

Helsingin kaupungin hankintaperiaatteiden mukaan hankintayksikkö voi ulkoistaa vähäisen hankinnan omalla päätöksellään. Aika ajoin hankinnasta tulee kaupunkikonsernitasolla merkittävä, mikäli monet virastot kilpailuttavat samaa asiaa. Kun esimerkiksi sosiaalivirasto, terveyskeskus ja opetusvirasto kilpailuttavat erikseen palveluidensa osia, voidaan tulkita kyseessä olevan arvoltaan vähäinen hankinta yksittäisen viraston kohdalla. Kaupunkitasolla, kokonaisuutena tarkasteltuna, hankinnasta tulee merkittävämpi. Tällöin omaa toimintaa koskevat kilpailutuspäätökset pitäisi mielestäni tehdä valtuustotasolla ja käytännön kilpailutus kaupungin yhteishankintayksikössä. Ilman tarkkoja lukuja kilpailutuksen käyttöä ei myöskään pystytä seuraamaan totuudenmukaisesti.

Esitän, että Helsingissä kootaan kaupunkitasolla seurantatietoa siitä kuinka ostopalvelujen määrä on kehittynyt 2000-luvulla ja jatkossa informaatio kootaan vuosittain. Tietoa tulee koota ja esitellä siten, että se antaa eriteltyä tietoa myös ulkopuolisilta toimittajilta tehdyistä hankinnoista.

Esitän myös, että tieto hankinnoista ja hankintoihin liittyvät suunnitelmat toimitetaan tulevaisuudessa kootusti valtuutetuille esimerkiksi kaupungin toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja budjettien toteuman yhteydessä valtuutetuille.

Mirka Vainikka

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:59