Suoraan sisältöön

01.03.2012 Mirka Vainikan ym. aloite kierrätyksen helpottamisesta

01.03.2012 Mirka Vainikan ym. aloite kierrätyksen helpottamisesta

Kierrätys tehtävä ihmisille helpoksi

Pientalovaltaisilla alueilla jätteen lajittelu ontuu. Esimerkiksi Malmilla sijaitsee siellä täällä jätepaperien kierrätyslaatikoita, muttei lainkaan kartongin, pahvin ja metallien kierrätyspistettä. Myös jätelasin kierrätysmahdollisuudet ovat riittämättömät. Tällä hetkellä ympäristötietoiset malmilaiset joutuvat viemään kierrätysjätteensä Tapaninvainioon, Tapanilaan tai Viikkiin. Tästä seuraa helposti se, ettei ihminen viitsi nähdä vaivaa ja kierrättää. Näin puolestaan kasvavat jo ennestään suuret ja ongelmalliset sekäjätemäärät.

Kierrättämisen ongelmat koskettavat laajemminkin pientaloalueiden asukkaita. HSY:n internetsivulta löytyy selkeä kartta kierrätyspisteistä Helsingissä. Kartta näyttää sen, että kierrätyspisteet on hajasijoittettu eripaikkoihin eri materiaalin kierrätystä varten. Eikö olisi järkevää keskittää kierrätyspisteet niin, että samassa kierrätyspisteessä voi pääsääntöisesti kierrättää useita eri materiaaleja? Ymmärrän, ettei sopivien paikkojen löytäminen ole helppoa, mutta se on ehdottoman tärkeää tukea ympäristötietoisille helsinkiläisille.

Ehdotan, että Helsinkin tekee kierrättämisen pientaloissa asuville ihmiselle helpoksi ja tekee huolelliset suunnitelmat siitä, kuinka kierrätyspisteet organisoidaan palvelemaan ihmisten tarpeita. Lisäksi ehdotan, että Malmille sijoitetaan ainakin yksi kierrätyspiste, mihin pientaloasukkaat voivat tuoda ainakin lasia, metallia, pahvia ja paperia.

Mirka Vainikka

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:54