Suoraan sisältöön

Aloite selvityksen tekemisestä TyöterveysPlus:n perustamiseksi

14.03.12 Maija Anttilan ym. aloite selvityksen tekemisestä TyöterveysPlus:n perustamiseksi

Selvitys TyöterveysPlus:n perustamiseksi terveyskeskukseen

Mediassa on käyty viimeisten vuosien aikana hyvää ja kriittistä keskustelua työterveydenhuollon palvelujen sisällöistä ja niiden puutteista ja palvelujen kalleudesta.

Asia on tärkeä työikäisen väestön vähentyessä ja ikääntyessä. Paineet työelämän pidentämiseksi ovat kovat, vaikka samanaikaisesti puhutaan työssä jaksamisen ja varhaisen eläkkeellesiirtymisen ongelmista. Näissä asioissa työterveydenhuollolla on keskeinen rooli. Mutta nyt tämä järjestelmä ei toimi.

Ohessa liitteenä ja perusteluiksi Helsingin Sanomissa julkaistu mielipide, mikä valottaa asiaa monesta näkökulmasta.
Mielestämme kaupungin pitäisi selvittää oman työterveydenhuollon liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön perustamista työterveydenhuoltoon vaihtoehtona kansainvälisten pörssiyhtiöiden tarjoamille työterveyspalveluille. Kaupungin omassa yksikössä pitäisi olla mahdollisuudet tarjota lakisääteisten työterveyspalvelujen ohella johtamiseen ja työntekijöiden työhyvinvointiin liittyviä palveluita. Näin voitaisiin tutkia työssä jaksamista, minkä syyksi usein mainitaan juuri johtamisen ongelmat.

Uskomme, että kaupungin oma työterveydenhuollon yksikkö - TyöterveysPlus - voisi houkutella useita työnantajia ja yrittäjiä yksikön asiakkaiksi. Samalla voitaisiin eheyttää väestön terveydentilan seurannan
jatkuvuutta.

Siksi esitämme, että kaupunki selvittää, miten terveyskeskukseen tai tulevaan sosiaali- ja terveyskeskukseen voitaisiin perustaa erillinen Työterveydenhuollon liikelaitos tai kunnallinen yhtiö. Selvityksessä tulisi ottaa huomioon myös henkilöstön työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvien palvelujen tarjonta osana kokonaisvaltaista työpaikkojen hyvinvointia.

Alkuperäinen aloite (pdf)
Aloitteen liite05.12.2019 18:52