Suoraan sisältöön

Riikka Henttosen ym. talousarvioaloite palvelupaikasta väkivaltaa kokeneille naisille

25.04.2012 Riikka Henttosen ym. talousarvioaloite palvelupaikasta väkivaltaa kokeneille naisille

Väkivaltaa kokeneille naisille tarvitaan tukipalveluja. Parasta apua pystytään tarjoamaan väkivaltatyöhön erikoistuneessa sukupuolisensitiivisessä palvelussa. Turvakodit ja perheneuvolat ovat ruuhkautuneet, eikä perheneuvolat ole erikoistuneet väkivaltatyöhön.

Palvelun tulee olla helposti saavutettavissa, ja asioinnin tulee olla mahdollista nimettömänä ja ilman ajanvarausta.

Muun muassa väkivaltaa kokeneiden miesten auttamiseen suunnattu Miesten kriisikeskus, joka oli toiminnassa 2002-2006, tavoitti 3000 asiakasta, joista vain noin 5 prosenttia oli kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Naisten Linjalla vastattiin vuonna 2011 yhteensä 1 366 puheluunja näiden lisäksi tuli 1 090 soitonyritystä. Naisten Linjalta kysytään myös usein mahdollisuudesta päästä juttelemaan. Väkivaltaa kokeneet kantasuomalaiset naiset ovat hakeneet apua maahanmuuttajanaisille suunnatusta Monika-naisista, sillä muuta apua ei ole ollut saatavilla. Tarve palvelulle on siis olemassa.

Väkivaltaa tehneille miehille ja naisille on olemassa palveluja. Nyt pitää huolehtia palveluista väkivaltaa kokeneille naisille.

Noin 20 prosenttia naisista on joutunut vähintään kerran parisuhteessaan nykyisen avio- tai avomiehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Viimeisen vuoden aikana väkivaltaa tai sillä uhkailua on kokenut kahdeksan prosenttia naisista (Piispa 2005,44).

Naisten kokema parisuhdeväkivalta aiheuttaa enemmän vammoja ja traumaperäisiä oireita ja on usein pidempikestoisempaa kuin miesten kokema parisuhdeväkivalta. Naiset kokevat lisäksi seksuaalista väkivaltaa miehiä useammin. Naiset ottavat rikosten uhrien tukipalveluihin yhteyttä tyypillisesti seksuaalisen tai pitkään jatkuneen parisuhdeväkivallan takia, kun miehet ottavat yhteyttä kadulla tai ravintolassa tapahtuneenkertaluonteisen väkivaltakokemuksen vuoksi. (Heiskainen & Ruuskanen 2010, 46; Poijula 2019,65-66 teoksessa Honkatukia 2010).

Helsingissä on kuollut 24 naista vuosina 2003-2010 nykyisen tai entisen mieskumppanin tappamina. Samalla ajanjaksolla kuoli viisi miestä naiskumppanin tappamana. (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 26.10.2011.) Kuolemaan johtavaa väkivaltaa pystytään torjumaan puuttumalla väkivaltaan varhain. Kuolematapausten taustalla on usein ollut pitkään jatkunut vakava väkivalta. (Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen ohhelma 2010,22.)

  • Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että talousarvioon 2013 varataan riittävät määrärahat siihen, että
    Helsinkiin perustetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun kanssa moniammatillinen matalan kynnyksen palvelupaikka väkivaltaa kokeneille naisille kolmannen sektorin kanssa
  • Kaupunkin osoittaa toiminnalle sopivat tilat
  • Toimintaa tuetaan avustuksella tai hankitaan palvelu ostopalveluna kolmannelta sektorilta

Riikka Henttonen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:46