Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille suunnatun toiminnan turvaamisesta

15.02.2012 Astrid Thorsin ym. talousarvioaloite maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille suunnatun toiminnan turvaamisesta

Maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille suunnatun toiminnan turvaaminen

 

Monika-Naiset Liitto ry on monikulttuurinen naisjärjestö, joka toimii eri etnisiä ryhmiä edustavien naisjärjestöjen kattojärjestönä. Monika-Naiset Liitto työskentelee myös moniarvoisen ja turvallisen arjen puolesta tukemalla maahanmuuttajanaisten kansalaistoimintaa ja hyvinvointia. Järjestö tuottaa tukimuotoja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille ja tarjoaa koulutusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstölle.

Monika-Naiset Liitto ry on saanut tukea Helsingin kaupungilta toimintatalon vuokramenoihin, lapsityöhön ja asunnottomuutta ehkäisevään toimintaan. Toimintaa on nyt laajennettu.

Maahanmuuttajataustaisille naisille suunnatulla toiminnalla on ratkaiseva merkitys sekä naisten että heidän lastensa onnistuneelle integroitumiselle yhteiskuntaamme. Samalla on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, joka kohtaavat näitä naisia ja heidän perheitään, ovat tietoisia perheiden arkipäivän erityispiirteistä. Jollei Monika-Naisten toimintaa turvata taloudellisesti, tulee järjestämättä jäänyt toiminta lisäämään kaupungin itse järjestämän toiminnan tarvetta ja aiheuttamaan kaupungille lisäkustannuksia usealla osa-alueella.

Edellä olevaan viitaten esitämme, että vuoden 2013 talousarviossa varataan 450 000 euroa Monika-Naiset Liitto ry:n toiminnan tukemiseen.

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:57