Suoraan sisältöön

Lilli Autin talousarvioaloite asumisneuvojien palkkaamisesta

14.03.2012 Lilli Autin talousarvioaloite asumisneuvojien palkkaamisesta

Häätöjen vähentämiseksi ja asumiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi osassa kaupungin kiinteistöyhtiöitä toimii asumisneuvojia. Asumisneuvojiin ovat yhteydessä useimmiten asukkaat itse sekä mm. sosiaalitoimen työntekijät, vuokrakirjanpitäjät ja isännöitsijät, jotka ovat huolestuneita asukkaan asumiseen liittyvistä vuokrarästeistä, häiritsevästä elämästä tai selviytymisestä asua itsenäisesti.

Helsingin kaupunginhallitus totesi viime vuonna omassa talousarvioaloitevastauksessaan, että asumisneuvojatoiminta on selkeästi vähentänyt häätöjä. Kaupunginhallituksen mukaan yhden asumisneuvojan palkkakustannukset ovat vuodessa noin 35 000 euroa, joten kokonaiskustannus asumisneuvojien lisäämiseksi olisi noin 0,5 milj. euroa.

Kiinteistöyhtiöt ovat maksaneet asumisneuvojan kustannuksista 10- 20 %. Sosiaalilautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 ei kuitenkaan sisältänyt asumisneuvojien määrän lisäämistä.

Koska asumisneuvonnalla on ollut selkeästi myönteisiä vaikutuksia ja myös häädöt ovat vähentyneet, esitän, että vuoden 2013 talousarvioon varataan 500000 euran määräraha uusien asumisneuvojien palkkaamiseen.

Helsingissä 13.3.2012
Lilli Autti

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:50