Suoraan sisältöön

28.03.2012 Ilkka Taipaleen ym. aloite oikeuspsykiatristen potilaiden hoitamisesta Kellokosken sairaalassa

28.03.2012 Ilkka Taipaleen ym. aloite oikeuspsykiatristen potilaiden hoitamisesta Kellokosken sairaalassa

Kellokosken sairaalasta on kehittynyt yliopistotasoinen sairaala, myös oikeuspsykiatrian alalla. Pääosa Uudenmaan muiden kuntien kuin Helsingin oikeuspsykiatrisia ja ns. vaikeahoitoisia potilaita on hoidettu sairaalassa jo yli 10 vuotta.

Sen sijaan Helsingin ao potilaita (noin 50 henkilöä) hoidetaan vielä pääsääntöisesti Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan sairaaloissa. Potilaiden kotiutus hidastuu tämän takiaja omaisten vierailukäynnitkin ovat hankalia.

Eräänä syynä on todennäköisesti, että Helsingin viranomaiset pelkäävät juuri avohoitoon siirtyvien potilaiden lisääntymistä, jos hoito olisi Kellokoskella.

Potilaiden hoitoajat ovat kohtuuttoman pitkiä osin sosiaalisista syistä eli a) ympärivuorokautisesti toimivien palveluasuntojen puutteen takia b) ns velvoiteavohoito ei ole vielä toteutunut lainsäädännön puuttuessa. 1960-70-luvuilla tällainen koevapauteen rinnastettava käytäntö oli vielä voimassa.

Velvoiteavohoito tullee käytäntöön lähivuosina. Myös tämä edellyttäisi nopeutetusti palveluasuntojen rakentamista, myös itse sairaala-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen.

Suomessa oikeuspsykiatrisia potilaita on ylen määrin, lähes neljä kertaa enemmän kuin esim Irlannissa - jossa tosin vakavia väkivaltarikoksiakin on Suomea paljon vähemmän. Maat ovat väkiluvultaan saman kokoisia. Kun muiden psykiatristen sairaalapotilaiden määrää on voitu vähentää, tulisi tämän tapahtua myös oikeuspsykiatrian puolella, mutta erittäin valvotusti ja säännellysti.

Esitämme, että Helsingin kaupunginhallitus ja terveyslautakunta ryhtyvät kaikkiin toimiin, jotta myös helsinkiläisiä oikeuspsykiatrisia potilaita hoidettaisiin Kellokosken sairaalassa. Samalla tulisi toteuttaa riittävä palveluasuntojen rakentaminen yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kuntien ja esim Y -säätiön kanssa. Tällöin voidaan käyttää myös olemassa olevien kiinteistöjen saneerausta tähän käyttöön, esim Kellokosken, Hesperian ja Auroran sairaalan alueilla tai rakentaa näiden lähettyville uudisrakennuksia.

Ilkka Taipale

Alkuperäinen aloite (pdf)

 05.12.2019 18:47