Suoraan sisältöön

Sirpa Puhakan ym. talousarvioaloite epätyypillisissä työsuhteissa olevien päivähoitoselvityksestä

14.03.2012 Sirpa Puhakan ym. talousarvioaloite epätyypillisissä työsuhteissa olevien päivähoitoselvityksestä

Kokoaikatyö on oikeus ja osa-aikatyön pitäisi olla aina vapaaehtoinen valinta. Näin ei ole, ja moni tekee osa-aikatyötä epäsäännölIisin työajoin tai muutoin epätyypillisessä työsuhteessa.

Esimerkiksi naisvaltaisilla kaupan alalla sekä ravintola-alalla työajat saattavat vaihdella todella paljon, aamuvarhaisesta aina puoleen yöhön tai aamuyöhön saakka. Myös siivousalalla työtä tehdään valtaosin osa-aikaisissa työsuhteissa.

Monille pienpalkkaisille työntekijöille palvelujen - erityisesti sopivan päivähoidon - saanti on ongelma. Päivähoidon tarve vaihtelee osa-aika- ja vuorot yötä tekevillä työntekijöillä, ja ajoittuu eri aikoihin kuin kokopäivätyötä tekevillä.
Epätyypillinen työaika tulisi huomioida päivähoidon tarjonnassa. Osa-aikaisuus, vuorotyö, vaihtelevat työajat ja jopa ns. kutsutyö ovat tyypillisiä palvelu-aloilla. Muun muassa näiden merkitystä tulee selvittää päivähoidon järjestämiselle.
Esitän, että päivähoidosta tehdään selvitys osa-aikaisten, määräaikaisten ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa olevien kannalta. Käytännössähän moni ns. epätyypillisessä työsuhteessa oleva on myös Helsingissä tyypillinen työsuhde näiden työsuhteiden yleistyttyä.

Selvityksessä tulee esittää toimenpiteet, joilla voidaan nykyistä paremmin tarjota päivähoitoa. Selvitykseen varataan 180 000 euroa vuoden 2013 talousarviossa.

Kaupunginvaltuutettu Sirpa Puhakka (vas)

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:52