Suoraan sisältöön

Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite HSL:n ilmaislippujen myöntämisestä sotaveteraaneille

14.03.2012 Seppo Kanervan ym. talousarvioaloite HSL:n ilmaislippujen myöntämisestä sotaveteraaneille

Esitetään,että sotaveteraani-ikäluokalle ,jollaiseksi on katsottava vuonna 1926 tai sitä aiemmin syntyneet, myönnettäisiin ilmaisliput Helsingin seudun liikenteeseen ( HSL ) .

Vapaalippujen saajina olisivat pääasiassa ikääntyneet naiset, sillä sotaveteraani- tai sota-invaliditunnuksen omaavilla on jo tämä oikeus. Veteraani-ikäluokan naiset ja ilman veteraanitunnusta olevat miehet osallistuivat sotiimme kotirintamalla pitäen yhteiskunnan koossa sotureiden ollessa sotatoimialueilla. He osallistuivat maamme jälleenrakentamiseen sekä niiden 95 000 sodan johdosta pysyvästi vammautuneiden naisten,lasten,vanhusten ja sotilaiden sotainvalidityöhön ja hoivaan.

Samasta asiasta vuonna 2011 tehtyyn talousarvioaloitteeseen saatiin toisistaan ristiriidassa olleet selvitykset: Helsingin kaupunki mitätöi kaupunginjohtajan allekirjoittamana sota-veteraani-ikäluokan tarpeet HSL:n i1maislippuun vähätsinä lausunnossaan KH:n vasta¬uksena vuoden 2012 talousarvioaloitteisiin 31.10.2011.
HSL:n toimitusjohtaja puolestaan ilmaisi samassa kirjelmässä huolensa paineista lippujen hinnan korotuksiin.
Yhteenvetona lausunnoista voitaneen kuitenkin todeta, että kyseessä olisi mariginaalinen kustannus, mutta suuri hyväntahdon ele, jonka kustannukset olisivat kiihtyvästi pieneneviä kyseisen ryhmän kuolinprosentin ollessa jo 15 % : n luokkaa. Siten siis tarvitsijoiden määrä vähenee samalla kun vuonna 2012 kuolevat ilmaislipun omaavat veteraanit ja sotainvalidit pinentävät HSL:n kuluja.

Näillä perustein esitetetään, että Helsingin kaupunki ryhtyisi pikaisesti toimenpiteisiin HSL:n ilmaislippujen myöntämiseksi lausunnoissakin vähäiseksi mainitulle ja kiihtyvästi vähenevälle sille sotaveteraani-ikäluokalle,joka vielä on niitä vailla.Tämä tarve on lähivuosina lähes tyystiin loppuva.

Helsinki 14.3.2012

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:50