Suoraan sisältöön

Puhakka palkkapolitiikka

18.1.2012 Sirpa Puhakan ym. aloite varahenkilöstön palkkaamisesta sekä tavoitteellisesta palkkapolitiikkasuunnitelmasta

Helsingin kaupungilla on vaikeuksia hoito- ja hoivatyöntekijöiden vakanssien täyttämisessä. Myös lasten päivähoidossa on pulaa varsinkin lastentarhanopettajista. Sosiaalityöntekijöitäkään ei saada tarpeeksi. Erityisen hankalaa on saada sijaisia, mikä pitää yllä henkilöstövajeen kierrettä.

Työntekijöiden niukkuus lisää jokaisen poissaolon aikana työssä olevien rasitusta, mikä johtaa uusiin poissaoloihin. Syntyy kierre, jossa työntekijät sairastuvat vuoron perään seurauksena liian kiireisestä työstä. Monet vaihtavat työpaikkaa ja varsin monet ammattiakin. Seurauksena on työvoimapulan paheneminen.

Pula koskee sekä kaupungin omia työpaikkoja että kaupungin ostopalveluja. Monissa yksiköissä työtahti on kova, ja työntekijät joutuvat keskittymään välttämättömimpiin peruspalveluihin, vakanssit olisivat täynnä.

Myös työnjohto ja yksiköiden vetäjät ovat kovan paineen alla. Sitä lisäävät kaupungin poliittisen ja viranhaltijajohdon jatkuvat vaatimukset tehokkuuden lisäämisestä ilman, että otetaan tarpeeksi huomioon asiakkaiden määrän kasvua ja palvelutarpeita.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kaupungin on vastattava hyvän asiakaspalvelun ja työolojen laadusta sekä omissa yksiköissään että ostopalveluissa sekä palvelusetelillä hankituissa palveluissa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että

1) Kaupungin omissa ja ostopalveluissa turvataan oikeus tarpeelliseen varahenkilöstöön ympäri vuoden. Tämä edellyttää tarpeen mukaista varahenkilöstön paikkaamista, jotta sijaisuudet voidaan hoitaa mandollisimman kattavasti varahenkilöstön turvin. Tästä tulee tehdä kattava suunnitelma.

2) Helsingin on tehtävä tavoitteellinen suunnitelma palkkapolitiikasta, jolla turvataan osaavien työntekijöiden pysyminen kaupungin palveluksessa, jotta Helsinki ei menetä osaavaa työvoimaansa muihin kuntiin tai kokonaan muille työaloille

Sirpa Puhakka

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 19:00