Suoraan sisältöön

01.03.2012 Kati Peltolan ym. aloite tasa-arvoisesta palveluasumisesta kaupungin tonteilla

01.03.2012 Kati Peltolan ym. aloite tasa-arvoisesta palveluasumisesta kaupungin tonteilla

Helsinki luovuttaa tontteja järjestöille ja yrityksille vanhusten ja muiden palveluasumista tarvitsevien palvelutalojen rakentamista varten. Samat intressiryhmät järjestävät näihin taloihin myös palvelut, vaikka muodollisesti erillisen toimijan avulla, jotta saisivat valtion ARA-tukea rakentamiseen. Sosiaalivirasto voi tehdä ostosopimuksia palveluasumisesta tai myöntää palveluseteleitä hoiva-asumisen tarpeessa oleville. Palvelusetelin saajat ovat yksityisoikeudellisessa suhteessa palvelun tuottajaan ja vastuussa itse sekä vuokra- että palvelusopimuksesta.

Asukkaalla palvelusetelillä ostettu palvelu on Helsingissä yleensä kalliimpi kuin kunnan omassa tai ostamassa palvelutalossa annettu palvelu. Kun Helsinki ei tarjoa omaa palveluaan tarpeeksi, meillä on jatkuvasti pitkä jono kaupungin itse järjestämään palveluasumiseen. Palvelusetelillä pääsee nopeammin yksityisen sektorin palvelutaloihin. Seteli on siis ohituskaista maksukykyisemmälle väelle. Järjestelmä eriyttää pienituloisemmat kaupungin itse järjestämiin taloihin ja maksukykyisempiä yksityisen sektorin palvelutaloihin.

Palveluasumisen monimutkainen järjestelmä lisää paljon huolenpitoa tarvitsevien helsinkiläisten eriarvoisuutta. Kaupungin päättäjillä ei ole tietoa eri vaihtoehtojen kokonaiskustannuksista ja -hyödyistä palvelutalon asukkaalla tai kaupungille ja julkiselle sektorille. Järjestelmä on liian monimutkainen. Kaupungin palvelujen pitää kuitenkin edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja olla läpinäkyviä. Siksi ehdotamme, että sosiaalivirasto tekee suunnitelman kaupungin omien palvelutalojen sijoittamisesta eri alueille ja kaupunki luovuttaa jatkossa tontteja 4W kaupungin omien palvelutalojen rakentamiseen.

Kati Peltola

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:53