Suoraan sisältöön

Kati Peltolan ym. talousarvioaloite päivähoidon, koulujen sekä sosiaali- ja terveysasemien henkilöstön ja palveluasumisen lisäämisestä

01.02.2012 Kati Peltolan ym. talousarvioaloite päivähoidon, koulujen sekä sosiaali- ja terveysasemien henkilöstön ja palveluasumisen lisäämisestä

Budjettialoite

Terveysasemille ja sosiaalityön palveluihin on Helsingissä vaikea päästä. Jos asiakas ja hänen perheensä tarvitsee näitä molempia, työntekijät eivät läheskään aina ehdi edes arvioida, mihin asiakkaat pitäisi seuraavaksi neuvoa. Tässä ja nyt tapahtuva asiantuntijoiden yhteistyö on harvinaista herkkua. Monimutkainen palvelurakenne tekee asiakkaan ja hänen asioitaan hoitavien yhteistyöstä aina hankalaa ja epätaloudellista.

Sosiaali- ja terveysvirastoja yhdistettäessä Helsingillä on nyt erinomainen tilaisuus toteuttaa kansanterveystyön ja sosiaalityön parhaita tavoitteita perustamalla sosiaali-ja terveysasemia, jotka tarjoavat lähialueensa asukkaille monipuolisia hyvinvointipalveluja. Terveysasemien psykiatriset sairaanhoitajat ja joillekin asemille saadut sosiaalineuvojat ja päihdetyöntekijät ovat vasta pieni aloitus tähän suuntaan.

Reipas panostus monipuoliseen hyvinvoinnin edellytysten arviointiin ja siihen perustuvaan yksilö- ja ryhmäkuntoutukseen edistää parhaiten sosiaali- ja terveystoimen yhdistämiselle asetettuja tavoitteita. Lasten päivähoidon ja koulujen riittävät ja monipuolista ammattitaitoa kehittävät työntekijät ovat myös välttämättömiä lasten ja perheiden kumppaneita.

Ilman kunnollista asuntoa ja siihen liittyvää tukea ja apua ei löydy ratkaisua yksinäisyydestä ja huolenpidon puutteista kärsivien asukasryhmien tilanteeseen. Vanhukset, sairaat ja vammaiset tarvitsevat oikeutta valita yhteisöllistä asumismuotoja, eikä heitä saa pakottaa asumaan kotona yksin tai toisen huonosti selviytyvän ihmisen ja jatkuvasti vaihtuvien erillisten palvelupakettien varassa.

Hyvinvoinnin ja tasa-arvon parantuminen lähipalveluilla vähentää vaikeuksien kasautumista ja kalliiden erityispalvelujen tarvetta. Samalla lyhenevät myös raskas jonotus ja apua tarvitsevien jatkuva siirtely paikasta toiseen.
Siksi ehdotamme, että vuoden 2013 budjetissa ovat etusijalla päivähoidon, koulujen ja sosiaali- ja terveysasemien henkilöstön lisääminen sekä vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien palveluasumisen lisääminen. Palveluasumiseen ehdotamme 150 lisäpaikkaa ja lähipalveluiden lisähenkilöstön palkkaamiseen 7 miljoonaa euroa.

Kati Peltola

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:59