Suoraan sisältöön

01.02.2012 Jarmo Niemisen ym. aloite urheiluseuroille vuokrattavien maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä

01.02.2012 Jarmo Niemisen ym. aloite urheiluseuroille vuokrattavien maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä

Valtuustoaloite Helsingin kaupungin urheiluseuroille vuokraamien maa-alueiden vuokrausajan pidentämisestä 15 vuodeksi

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta voi nykyisen ohjeistuksen mukaisesti myöntää helsinkiläisille urheiluseuroille enintään 10 vuoden mittaisia vuokra-sopimuksia seurojen liikuntapaikkahankkeille.

Liikuntapaikkahankkeet suunnitellaan ja toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä yhdessä liikuntaviraston kanssa. Hankkeiden kustannukset katetaan useimmiten seurojen omalla panoksella, lainarahoituksella ja ELY-keskuksen myöntämällä valtion tuella.

Opetusministeriö on ohjeistanut ELY-keskuksia valtionavun kohdentamisessa siten, että seurojen hakiessa liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustusta, voidaan avustuksia myöntää niille urheiluseuroille, joilla on 15 vuoden vuokrasopimus. Ohjeistus perustuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) 53 pykälään ja investointiavustuksen lisäehtoihin, 2.290.2010.

Helsingin kaupungin oma ohjeistus ja opetusministeriön ohje asettavat ELY-tukia hakevat helsinkiläiset urheiluseurat eriarvoiseen asemaan suhteessa muiden kuntien ja kaupunkien avustusta hakeviin urheiluseuroihin.

Me allekirjoittaneen valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunginvaltuusto ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta asiasta päättävillä lautakunnilla olisi mandollisuus myöntää urheiluseuroille 15 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia.

Jarmo Nieminen

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:59