Suoraan sisältöön

Päivi Lipposen ym. aloite koulujen eriytymisen negatiivisestä kierteestä

11.04.2012 Päivi Lipposen ym. aloite koulujen eriytymisen negatiivisestä kierteestä

Suomen kilpailukyky ja elintaso perustuvat ammattitaitoiseen työ voimaan. Kunnat vastaavat peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä.
Peruskoulun suuri tavoite on ollut luoda mahdollisuuksien tasa-arvo eli antaa jokaiselle nuorelle taustaan katsomatta mahdollisuus hakeutua opintoihin ja ammattiin, jotka vastaavat hänen toiveitaan ja taitojaan. Peruskoulua täydentävän esiopetuksen tavoite on ollut tasata jo heti alussa lasten sosiaalisen taustan tuomia eroja ja vahvistaa lasten taitoja, jotta he pärjäävät koulussa.

Tutkimusten mukaan Suomen koulut ovat alkaneet eriytyä. Tutkimusten perusteella Suomen parhaimmat ja heikoimmat koulut löytyvät Helsingistä. Oppimisero koululaisten välillä on jopa kaksi vuotta parhaimmissa ja heikoimmissa kouluissa.

Se tarkoittaa, että kun nuoret hakeutuvat peruskoulun jälkeen jatko-opiskelemaan, heidän mahdollisuutensa päästä opiskelemaan ja pärjätä opinnoissaan ja modernissa tietoyhteiskunnassa ovat hyvin erilaiset. Kärjistyneesti voi siis sanoa, että osa nuorista hakeutuu eteenpäin yhdeksän vuoden peruskoulutaidoilla ja osan taidot ovat vasta seitsemännen vuosiluokan tasolla.

Pitkällä aikavälillä tämä kiihtyvä ja syvenevä negatiivinen kierre merkitsee, että yhteiskunnan sosiaalinen liikkuvuus heikkenee ja mahdollisuuksien tasa-arvo ei toteudu.

Yksi ratkaisu on kaupunki suunnittelu, jotta vaikeudet eivät keskittyisi samalle alueelle.

Aloite

Mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä asialla, jossa koulujen eriytymisen negatiivinen kierre ei kiihtyisi entisestään?

 

Päivi Lipponen

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:47