Suoraan sisältöön

Essi Kuikan ym. aloite asukkaiden osallistumisesta kaavoitukseen

23.05.2012 Essi Kuikan ym. aloite asukkaiden osallistumisesta kaavoitukseen

Kaupungin tekemät täydennysrakentamisehdotukset saavat yleensä osakseen vastustusta, joka on helppo leimata "nimbyilyksi". Kaavamuutoksia kannattavat ihmiset eivät yleensä ole yhtä aktiivisia kuin vastustajat. Kuitenkin monet helsinkiläiset kannattavat täydennysrakentamista ja ymmärtävät sen hyödyt. Sama ihminen voi vastustaa lähimetsikön hakkuuta ja ihmetellä, miksi naapuritontilla on pelkkää ryteikköä. Toisaalta kerrostalojen asukkaat eivät aina tiedä, että taloyhtiöt voivat itse ehdottaa tontin rakennusoikeuden nostamista.

Ehdotamme, että asukkaille annetaan mahdollisuus itse ehdottaa täydennysrakentamiskohteita. Palvelu voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Kerro kartalla -palvelun puitteissa. Kartalle voisi merkitä vaikka eri väreillä kohteita, jotka sopisivat täydennysrakentamiseen sekä tärkeitä virkistysalueita, jotka pitäisi jättää
täydennysrakentamisen ulkopuolelle.

Essi Kuikka

 

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:45