Suoraan sisältöön

01.03.2012 Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite päivähoidon laadun varmistamisesta

01.03.2012 Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite päivähoidon laadun varmistamisesta

Talousarvioaloite päivähoidon laadun varmistamisesta

Varhaiskasvatuksen haasteet ja monen lapsen tuen tarve ovat kasvaneet tuntuvasti. On tärkeää, että päivä-hoidon laatu varmistetaan riittävällä osaamisella ja perustehtävän koulutuksella. Aiemmin kaikissa päiväkotien lapsiryhmissä oli kaksi lastentarhanopettajaa. Pienen säästön saamiseksi monissa ryhmissä on enää yksi lastentarhanopettajan vakanssilla oleva henkilö. Hoitopäivässä on useampia tunteja, jolloin päiväkotilapsien kanssa ei ole yhtään lastentarhanopettajaa. Lastentarhanopettajan vakanssilla voi olla myös sosionomeja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että valmisteltaessa vuoden 2013 ja suunnitelmakauden budjettia varataan päivähoitoon riittävät määrärahat siten, että jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä voisi olla kaksi lastentarhanopettajan vakanssilla olevaa hen¬kilöä varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi.

Sirkku Ingervo

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:55