Suoraan sisältöön

Harry Bogomoloffin talousarvioaloite jääclearing toiminnan tukemisesta

14.03.2012 Harry Bogomoloffin talousarvioaloite jääclearingtoiminnan tukemisesta

Helsinkiläiset jääurheiluseurat kaipaavat enenevässä määrin tukea toiminnalleen. Liikuntalautakunnan myöntämä tuki ns. tuetun käytönperiaatteen mukaan on oikeansuuntainen, muttei riittävä toimenpide.

Sekä jääkiekon että taitoluistelun junioritoiminnan jäävuorot ovat seurojen välise clearing- eli maksujen tasausjärjestelmän piirissä. Vuonna 2009 seurojen maksama nettohinta tunnilta (jääclearing-tunti) oli noin 50 -55 euroa kaupungin tuen jälkeen. Tänään vastaava veloitus on 70 euroa.

Jäävuorojen kustannukset muodostavat suuren menoerän seurojen toiminnassa. Kustannukset siirtyvät perheiden maksettaviksi peli- ja kausimaksujen muodossa.

Tämän vuoksi esitämme, että liikuntalautakunnalle osoitetaan riittävä määri raha niin, että jääclearing-tunnin hintaa voidaan laskea 40 euron tasolle.

Helsingissä 20.12.
Harry Bogomoloff

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:52