Suoraan sisältöön

01.03.2012 Juha Hakola ym. talousarvioaloite parantaa Viikintien ja Viilarintien risteysalueen turvallisuutta

01.03.2012 Juha Hakolan ym. talousarvioaloite Viikintien ja Viilarintien liikenneympyrästä

Herttoniemessä Viikintie ja Viilarintien risteys on osoittautunut vaaralliseksi ja eritttäin kolariherkäksi risteykseksi. Liikennetiheydeltään kyseinen risteys on erittäin vilkas johtuen mm. Roihupellon teollisuusalueelle, Itäkeskukseen sekä Viikin suuntaan menevästä linja-autoliikenteestä sekä runsaslukuisesta henkilöautoliikenteestä. Viikin-tie muodostaa luontevan läpiajoyhteyden Itäväylältä Viikkiin ja Latokartanoon ja toisinaan kyseisellä paikalla käytettävät ajonopeudet näyttävät nousevan hyvinkin koviksi.

Kyseisessä risteyksessä on lisäksi mm. tieprofiilista johtuen rajoitettu näkyväisyys useampaan eri suuntaan. Liikkeellelähdöt varsinkin talviaikaan saavat päivittäin aikaan useita vaaratilanteita. Vuositasolla tällä paikalla tapahtuu useita peltikolareita ja onkin ajan kysymys, koska ko. risteyksessä tapahtuu henkilövahinkoihin johtava onnettomuus.

Yleisesti tiedetään, että nopeuden alentaminen ehkäisee onnettomuuksia ja lieventää niiden seurauksia. Tässä nimenomaisessa paikassa vaaratilanteiden vähentämiseksi ajoneuvoliikenteen nopeuksia on tarpeen hillitä. Käsityksemme mukaan kustannustehokkain ratkaisu on rakentaa paikalle kiertoliittymä eli liikenneympyrä. Liikenneympyrä välittää liikennettä tehokkaasti ja joustavasti vähentäen samalla ajonopeuksia.
Edellä olevan perusteella esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa talousarvioon kyseiselle momentille riittävän määrärahan, jotta Viikintien ja Viilarintien risteykseen saadaan liikenneympyrä parantamaan risteysalueen turvallisuutta.

Juha Hakola

Alkuperäinen aloite (pdf)



05.12.2019 18:56