Suoraan sisältöön

01.03.2012 Hakanen ym. talousarvioaloite työntekijöiden palkkojen parantamiseksi

01.03.2012 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kaupungin työntekijöiden palkkojen parantamisesta

Kunta-alan palkkojen kehitys on jäänyt jälkeen yleisestä ansiotulojen kehityksestä. Helsingin kaupungin työntekijöistä monien palkka on niin pieni, että sillä on vaikea tulla toimeen. Erityisesti asumiskustannukset ovat pääkaupungissa muuta maata korkeammat.

Kaupungin työntekijöiden palkkatason parantamisen tarvetta korostaa se, että ns. suuret ikäluokat ovat siirtymässä lähivuosina eläkkeelle ja kaupunki joutuu hakemaan aiempaa enemmän uusia työntekijöitä. Kunta-alan palkkatason parantaminen on myös tasa-arvokysymys. Suurin osa kunta-alalla työskentelevistä on naisia.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2013 ja talous suunnitelman pohjaan 2013-2015 lisätään 30 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen ns. Helsinki-lisällä tai muulla henkilöstöryhmien kanssa sovittavalla tavalla.

Yrjö Hakanen

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:56