Suoraan sisältöön

01.02.2012 Yrjö Hakasen ym. aloite lähipalvelujen turvaamisesta sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksessa

01.02.2012 Yrjö Hakasen ym. aloite lähipalvelujen turvaamisesta sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksessa

Lähipalvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksessa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen järjestetään uudelleen. Palvelujen käyttäjien mielipiteiden kuuleminen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen uudistusta tehtäessä on tärkeää. Tähän mennessä uudistuksen valmistelu on kuitenkin tapahtunut asukkaita kuulematta.

Sosiaali- ja terveystoimessa lähipalveluilla on tärkeä merkitys muun muassa palvelujen saatavuuden, ennaltaehkäisevän toiminnan ja tasa-arvon kannalta. Esimerkiksi terveysasemaverkon laajuus osana lähipalveluja on tärkeää terveyserojen vähentämiseksi. Lähipalvelut ovat myös olennainen osa kestävää kaupunkikehitystä.

Esitämme, että sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä huolehditaan lähipalvelujen turvaamisesta niin, että lähipalveluja ei vähennetä eikä karsita.

Yrjö Hakanen

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:59