Suoraan sisältöön

Maija Anttilan ym. aloite ikäihmisten palveluasunnoista

06.06.2012 Maija Anttilan ym. aloite ikäihmisten palveluasunnoista

Ikäihmisille palveluasuntoja

Helsinki on Euroopan nopeimmin ikääntyvä pääkaupunki. Se tarkoittaa, että meidän on nykyistä aktiivisemmin pohdittava erilaisten hoito- ja palvelumahdollisuuksien järjestämistä vanhenevalIe väestöllemme. Useimmat haluavat asua kotonaan hyvin toimivan kotipalvelun ja hoidon tukemana. Ellei tämä onnistu, niin seuraavana toiveena on kohtuuhintainen palveluasuminen. Molempia asioita on kehitettävä.

Tällä hetkellä eniten keskustellaan kohtuuhintaisista ja hyvin toimivista palveluasunnoista ja niiden saatavuudesta. Nykyhetken tilanne on aivan liian kirjava. Kaupungin tulisi omilla toimillaan luoda tähän tarjontaan selkeyttä ja osaltaan ottaa joku osa palveluasumisen järjestämisestä omalle vastuulleen.

Terveysvirasto selvitti muutama vuosi sitten terveydenhuollon palveluista vapautuvat tilat. Tyhjiä tiloja tulee olemaan melkoinen määrä. Ne soveltuisivat aivan hyvin ikäihmisten palveluasumisen tarpeisiin. Tilat sijaitsevat keskeisillä paikoilla ja niiden käyttötarkoituksen muuttaminen olisi todennäköisesti helppoa. Kaupungin tulisi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa rakentaa yhteinen projekti hyvän palvelukonseptin luomiseksi ikäihmisille palveluasunnoissa. Kaupungin tyhjät kiinteistöt voisivat tarjota tähän kehittämistyöhön hyvän alustan.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunki käynnistää projektin joko omanaan tai yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, missä etsitään kaupungilta vapautuvien tyhjien kiinteistöjen muuttamista hyvin toimiviksi palveluasunnoiksi. Samalla tutkitaan uudenlainen ja toimiva palvelukonsepti palveluasumista varten. Tavoitteena, että palveluasunto voisi olla myös asukkaan viimeinen koti.

Maija Anttila

 

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:37