Suoraan sisältöön

Maija Anttilan ym. aloite ikäihmisten kotona asumisen kriteerien tarkistuksesta

06.06.2012 Maija Anttilan ym. aloite ikäihmisten kotona asumisen kriteerien tarkistuksesta

Ikäihmisten kotona asumisen kriteerien tarkistus

Ikäihmisiltä, heidän omaisiltaan ja myös alan henkilöstöitä tulee paljon palautetta siitä, että Helsingissä yritetään hoitaa kotona erilaisin tukitoimin aivan liian huonokuntoisia asukkaita. Heidän haitansa edellyttäisi ympärivuorokautista hoitoa joko palveluasunnossa tai hoitolaitoksessa. Mutta sellaisia paikkoja ei ole saatavissa riittävästi.

Ikäihmisten hoitoisuuden arvioinnissa käytettäviä arviointikriteereitä pitäisi tarkistaa, jotta ihmiset saisivat turvallista ja tarpeittensa mukaista hoitoa. Yleisesti käytössä olevat kriteeristöt eivät välttämättä sovellu Helsingissä käytettäviksi, missä asumisen olot ja omaisten mahdollisuudet osallistua hoitoon ovat usein muita paikkakuntia heikommat.

Valmisteilla oleva ikälaki korostaa nimenomaan tarpeen mukaista hoidon saatavuutta. Tähän pitäisi Helsingissä varautua jo nyt.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus velvoittaa ao. virastoja tarkistamaan ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumisen kriteerit niin, että ne nykyistä paremmin vastaisivat ikäihmisten hoidon, hoivan ja palvelun tarpeita ja että heidät niiden perusteella ohjattaisiin heille sopivan hoidon ja palvelun piiriin.

Maija Anttila

 

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:44