Suoraan sisältöön

01.03.2012 Annika Anderssonin ym. talousarvioaloite moduulipäiväkotiyksikköjen koekäyttöön otosta

01.03.2012 Annika Anderssonin ym. talousarvioaloite moduulipäiväkotiyksikköjen koekäyttöön otosta

Helsingin kaupungin päivähoidon tilaongelmat on otettava vakavasti. Tällä hetkellä paikkoja tuotetaan lisää mm. ryhmäkokoja suurentamalla. Tämä ei ole hyvä ratkaisu lasten hyvinvoinnin eikä henkilökunnan jaksamisen kannalta. Ei myöskään ole mielekästä, että lapsia kuljetetaan päivähoitoon kovin kauas omalta asuinalueelta. Se lisää lasten hoitopäivän pituutta ja katkaisee myös lasten luontaisia kaverisuhteita. Lapsen kannalta olisi ihanteellista olla päiväkodissa samojen lasten kanssa, joiden kanssa aloittaa myöhemmin koulunkin.

Olemassa olevasta rakennuskannasta löytyy vain vähän tai ei ollenkaan päivähoidolle sopivia tiloja ja ns. paviljonkipäiväkodit ovat ratkaisuina kalliita ja uusien päiväkotien rakentaminen on hidasta.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Helsinki tilaa pikaisesti muutamia Ruotsin mallin mukaisia kuorma-autolla siirrettäviä moduulipäiväkotiyksikköjä koekäyttöön Helsinkiin ja että siihen myös varataan tarpeelliset määrärahat.

Tämä moduuliratkaisu lisäisi tarvittavaa joustavuutta päivähoidon tilaongelmiin. Silloin moduuleja voidaan sijoittaa väliaikaisilla sijoitusluvilla esim. puiston laitaan jo olemassa olevan päiväkodin läheisyyteen sinnepäin kaupunkia missä paine uusista paikoista on kovaa. Tämä siirreltävien moduulien käyttö on tulevaisuuden ratkaisu eikä sido kaupungin varoja uusien pysyvien rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen.

Annika Andersson

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:55