Suoraan sisältöön

Sirpa Puhakan ym. aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä

10.10.2012 Sirpa Puhakan ym. aloite tuetun asumisen sekä palveluasumisen yksiköiden lisäämisestä

Päihde- ja mielenterveysongelmaisille on edelleen liian vähän heille sopivia asuntoja. Vuoden 2012 alussa sosiaalivirasto osoitti Itä-Pasilan vanhusten palvelutaion asunnottomille päihdeongelrnaisille vuodeksi. Talossa on yli sata asukasta ja varsin vähän henkilökuntaa. Niinpä asukkaat levittäytyvät ympäristöön varsin näkyvästi ja naapurit ovat jatkuvasti käyneet neuvotteluja viraston kanssa häiriöistä.

Vaikeat päihdeongelmat liittyvät tavallisesti vaikeuksiin tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Siksi nämä ihmiset tarvitsevat pysyviä hyvin tuettuja asuinyhteisöjä. joissa pystyy opettelemaan elämänsä hallintaa ja jonne voi palata myös irtiottojen jälkeen turvallisesti. Yli sadan miehen asuttaminen nopeasti yhteen taloon on hätämajoitusta, josta Helsingin on korkea aika päästä eroon.

Hietaniemen asunnottomien palvelukeskus tarjoaa sekä tilapäistä että pitempiaikaista tukea asunnottomille ja ohjaa asunnottomia erilaisiin asumispaikkoihin. Jo tällä hetkellä keskuksen majoituspaikat täyttyvät usein, vaikka eletään vasta syksyä. Keskuksessa jonottaa myös pitkäaikaisesti ihmisiä, joiden oikea paikka on hyvin tuetussa tai palvelutalossa.

Ehdotamme, että

  1. kaupunki perustaa nopeasti eri puolilIe kaupunkia lisää sekä tuetun asumisen että palveluasumisen yksiköitä, joiden asukasluku on sekä asukkaiden että ympäristön kannalta kohtuullinen ja joissa on tarpeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia huolehti massa yksikön toimivuudesta ja asukkaiden kuntoutumisesta
  2. kaupunki lisää myös nykyisiin suuriin asumisyksiköihin tarpeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimaa, jotta niissä asuminen vastaa asukkaiden erilaisia tarpeita.

Sirpa Puhakka

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:03