Suoraan sisältöön

Päivi Lipposen ym. aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä

14.11.2012 Päivi Lipposen ym. aloite Tattarisuon asuinalueen viihtyvyyden kehittämisestä

Tattarisuo on pitkään toiminut Helsingin yhtenä teollisuusalueena. Asutus laajenee ja nyt kerrostaloja rakennetaan Tattarisuon kupeeseen. Helsingissä on panostettu asuinalueiden viihtyisyyteen. Samalla on panostettu terveelliseen ympäristöön.

Aloite

Kuinka Tattarisuon teollisuusaluetta, jossa on hyvin kirjavaa yritystoimintaa ja isoja romuvarastoja voidaan kehittää ja "maisemoida", jotta asuinalueen viihtyisyys saadaan samalle tasolle kuin muissa kaupunginosissa? Kuinka Tattarisuolla on valvottu ympäristönormeja, jotta maaperä pysyy puhtaana?

Päivi Lipponen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:43