Suoraan sisältöön

Päivi Lipposen ym. aloite Pitäjänmäen asukastalon rakentamisesta

12.09.2012 Päivi Lipposen ym. aloite Pitäjänmäen asukastalon rakentamisesta

Pitäjänmäkeen toivotaan asukastaloa. Pitäjänmäki seura, Länsi-Helsingin omakotitaloyhdistys, Eläkkeensaajat, Pitäjänmäen-Konalan korttelikerho ja monet muuta alueen yhdistykset kaipaavat kokoontumistiloja. Nykyisin on toimittu seurakunnan tiloissa ja seurakunnan hyvän tahdon siunauksella. Kirjaston tiloja ei voida käyttää, koska siitä aiheutuu äänihaittaa kirjaston toiminnalle. Kokoontumisissa on myös runsaasti ihmisiä.

Jos Pitäjänmäkeen perustettaisiin asukastalo, se mahdollistaisi myös työväenopiston tarjonnan laajentamisen Pitäjänmäessä.

Aloite

Ehdotamme, että asukastaloa ryhdyttäisiin rakentamaan Pitäjänmäkeen. Asukastalossa voisi toimia alueen yhdistykset, työväenopisto ja kolmannen sektorin palveluja.

Päivi Lipponen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 18:41