Suoraan sisältöön

Aloite elinkeino- ja työllisyyspoliittisesta ohjelmasta

15.02.2012 Maija Anttilan ym. aloite elinkeino- ja työllisyyspoliittisesta ohjelmasta

Helsingissä tarvitaan monipuolinen, tulevaisuuteen tähtäävä ja nykyiset vaikeat työllistämis- ja segregaatio-ongelmat tunnistava työllisyys- ja elinkeinopoliittinen ohjelma. Nuoriso - ja maahanmuuttaja työttömyys on jatkunut pitkään aivan liian korkeana. Tälle asialle on tehtävä jotakin yhdessä kaupungin ja elinkeinoelämän yrittäjien kanssa. Lisäksi tarvitaan toimia erilaisten erityisryhmien työllistämiseksi, kuten mielenterveyskuntoutujat, vankiloista vapautuvat, vajaatyökykyiset jne. Tavoitteena pitää olla, että jokaiselle työikäiselle annetaan mahdollisuus saada työkykyään ja taitojaan vastaava työtä. Helsingin pitäisi tässä asiassa tehdä yhteistyötä valtiovallan kanssa. Aloite voidaan tehdä myös kaupungin taholta.

Kaupungilta puuttuu myös selkeä visio siitä, mille aloille uudet työpaikat syntyvät ja kuinka paljon uusia työpaikkoja voidaan arvioida syntyvän eri aloille ja millaisia edellvtykslä ja tukitoimia se edellyttäisi toisaalta kaupungilta ja toisaalta valtiovallalta.

Elinkeino- ja työllisyyspoliittinen ohjelma pitäisi nivoa yhteen koulutuksen, asuntopolitiikan ja yksityissektorin ja eri hallinnonalojen tarvitseman työvoiman kanssa.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle hyväksyttäväksi oman työllisyys- ja elinkeinopoliittisen ohjelman.

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:58