Suoraan sisältöön

Maija Anttilan ym. aloite bussilinja 55n reitistön uudelleen arvioimisesta

10.10.2012 Maija Anttilan ym. aloite bussilinja 55n reitistön uudelleen arvioimisesta

HSL tekemät bussilinjojen uudelleen määrittelyt ovat herättäneet ankaraa kritiikkiä kaupunkilaisten keskuudessa. Monia reittimuutoksia pidetään epäonnistuneina ja huonosti kaupunkilaisia palvelevina.

Yksi tällainen esimerkki on linja 55. Sen lähtö pisteessä ja matkan varrella asuu paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka käyttävät tätä linjaa päivittäin mennessään esim. Palvelukeskus Kinaporiin tai sairaalaan tai pankkiasioille. Reittimuutoksen takia matka on todella hankala. Palvelulinja Jouko ei myöskään palvele, eikä sitä koeta joustavana ja se on kalliskin. Joukon palvelukyky pitääkin selvittää ihan erikseen.

Reittiuudistuksia pitäisi arvioida uudelleen saatujen ja kerättyjen kokemusten perusteella, etenkin ikäihmisiltä pitää kerätä kokemuksia, koska he ovat todellisia julkisen liikenteen käyttäjiä ja tarvitsevat liikennettä arkielämänsä sujuvuuden turvaamiseksi.

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupunginhallitus velvoittaa ao. virastoja ja laitoksia pikaisesti tutkimaan linjan 55 käyttökokemukset muutoksen jälkeen ja tekemään sen pohjalta uudet linjatarkistukset.

Lisäksi valtuutetut esittävät, että ao virastot ja laitokset tekevät kattavan arvioinnin reittimuutosten vaikutuksista kaupunkilaisten arkielämän sujuvuuteen. Sen pohjalta pitää sitten tehdä linjastomuutoksia.

Maija Anttila

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:02