Suoraan sisältöön

Alanko-Kahiluoto_Viikintien_turvallisuus

18.1.2012 Outi Alanko-Kahiluodon ym. aloite Viikintien turvallisuuden parantamisesta

Valtuustoaloite Viikintien turvallisuuden parantamiseksi

Viikintiellä on sattunut viime vuosina lukuisia liikenneonnettomuuksia. Riskialttiita paikkoja ovat etenkin
1) Viikintien Latokartanon suoran suojatie lähellä Viikintien ja Viilarintien risteystä
2) Viikintien ja Viilarintien risteys, jossa tapahtuu kymmenkunta enemmän tai vähemmän vakavaa onnettomuutta vuodessa
3) Sopulirinteen asuinalueen kohdalla oleva suojatie, jolla 11-vuotias tyttö kuoli rattijuopon alle tammikuussa 2012
4) Viikintien ja Siilitien risteys

Asukkaat kokevat Viikintien turvattomaksi, koska tie on ruuhkainen ja kapea, ja autojen tilannenopeudet ovat olosuhteisiin nähden usein liian kovat.

Viikintie on raskaan liikenteen käyttämä niin sanottu päätie, joten jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta parantavien töyssyjen rakentaminen suojateiden kohdalle on kaupungin liikennesuunnittelijoiden mukaan ongelmallista. Siksi on tutkittava muita keinoja.

Jalankulkijan painettava liikennevalo on jo asennettu Viikintien Latokartanon suoralle, samoin kuin Viikintien ja Siilitien risteyksen suojatielle. Olisi syytä tutkia, olisiko jalankulkijan painettava liikennevalo mandollista asentaa myös Sopulirinteen kohdalla sijaitsevalle suojatielle, jolla 11-vuotias tyttö kuoli rattijuopon yliajamana tammikuussa 2012. Saman suojatien kohdalle voitaisiin myös asentaa suojatiestä varoittava vilkkuva liikennevalo.

Sallitut ajonopeudet vaihtelevat Viikintiellä 30-60 km/h välillä. Autoilijat eivät kuitenkaan näitä liikennenopeuksia aina noudata. Vaarallisia paikkoja jalankulkijoiden kannalta ovat etenkin ns. Viikin suora Latokartanon kohdalla, jonka varrella sijaitsevalla suojatiellä on sattunut lukuisia onnettomuuksia, samoin kuin Viilarintien ja Viikintien risteyksen sekä Viikintien ja Siilitien risteyksen välinen suora, jonka varrella sijaitsevan suojatien kohdalla 11-vuotias tyttö sai surmansa tammikuussa 2012. Näiden suorien liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa asentamalla Viikintien varteen nopeusnäyttötaulut, samoin kuin autojen nopeutta mittaavat ja ylinopeudesta sakottavat ns. peltipoliisit. Myös ajonopeuksien alentamista Viikintiellä on syytä harkita. Ajonopeuksien pudottamiselle Viikintiellä on monia perusteita: asutuksen ja lapsivaltaisten asuinalueiden läheisyys, Viikintien luonne läpiajoliikennetienä Itäväylälle/-väylältä ja tarve vähentää raskaasti liikennöidyn väylän meluisuutta etenkin Sopulirinteen asuinalueen kohdalla.

Myös autoilijoiden liikenneturvallisuutta Viikintiellä on parannettava. Erityisen vaarallisia autoilijoille ovat Viikintien ja Viilarintien risteys, jossa sattuu vuosittain kymmenkunta enemmän tai vähemmän vakavaa onnettomuutta, sekä Viikintien ja Siilitien risteys, jossa samoin sattuu jatkuvasti peltikolareja.
Molempiin risteyksien on suunniteltu liikenneympyrää, joiden rakentamista on onnettomuustilastot huomioon ottaen syytä vauhdittaa.
Edellä esitettyihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä budjetin niin salliessa viipymättä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että viimeistään valmisteltaessa vuoden 2013 ja taloussuunnitelmakauden budjettia varaudutaan Viikintien turvallisuuden parantamiseen

  • toteuttamalla liikenneympyrä Viikintien ja Viilarintien risteykseen
  • toteuttamalla liikenneympyrä Viikintien ja Siilitien risteykseen
  • asentamalla keltainen suojatiestä varoittava vilkkuva liikennevalo Sopulirinteen asuinalueen kohdalla olevalle suojatielle
  • asentamalla Viikintien Latokartanon suoran varteen nopeusnäyttötaulut
  • asentamalla nopeusnäyttötaulut Sopulirinteen asuinalueen kohdalla olevan suojatien kohdalle
  • asentamalla Viikintien suoralle ns. peltipoliisi

Outi Alanko-Kahiluoto

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:59