Suoraan sisältöön

14.9.2011 Ylikahri: Selvityksen tekeminen Länsiväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi

14.9.2011 Ville Ylikahrin ym. aloite selvityksen tekemisestä Länsiväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi

Nykyinen moottoritie leikkaa Lauttasaaren kahtia ja estää eheän kaupunkirakenteen syntymisen. Koivusaaren ja Katajaharjun kaavaluonnoksissa on päädytty kalliisiin ja epäviihtyisiin tunneliratkaisuihin. Toinen ratkaisu olisi muuttaa Länsiväylä kaduksi.

Bulevardimainen Länsiväylä mahdollistaisi todella laajan lisärakentamisen Lauttasaareen ja Salmisaareen. Alustavissa arvioissa on puhuttu jopa 350 000 kerrosneliömetristä ja 10 000 asukkaasta. Lauttasaaresta tulisi yksi kokonainen kaupunginosa, jos moottoritie ramppeineen poistuisi. Uutta katua pitkin kulkisi luontevasti myös kävely- ja pyöräilyreitit suoraan Espoosta Helsinkiin. Kadun moottoritietä alempi nopeus vähentäisi melua ja päästöjä huomattavasti.

Useissa maailman kaupungeissa on muutettu kaupunki rakennetta pirstovia moottoriteitä kaduiksi. Hankkeista lähin on toteutettu Nantesissa. Nantes sai sen ansioista vuoden 2009 EU:n CIVIT AS -palkinnon parhaasta kestävän liikenteen suunnittelusta. San Franciscosta Seouliin tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia: on saatu vapautettua rakennusmaata, mikä on tuottanut kaupungeille voittoa. Asuinalueiden elävöitymisen, ympäristön laadun paranemisen ja kiinteistöjen arvon nousemisen ansiosta asukkaat ovat olleet muutoksiin tyytyväisiä. Liikenneruuhkat eivät ole lisääntyneet.

Leveä kaupunkibulevardi sivukatuineen pystyy välittämään suuren määrän liikennettä, joten Länsiväylän liikennemäärä voisi olla mahdollista hoitaa katumaista väylää pitkin. Länsiväylältä poistuu joka tapauksessa kaikki bussiliikenne ja metro tarjoaa ruuhkattoman yhteyden Espoon ja Helsingin välillä.

Länsiväylän muuttamiseksi kaduksi on tehty alustavia arvioita, mutta perusteellista selvitystä muutoksen hyödyistä ja haitoista ei ole tehty. Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää, mitä vaikutuksia Länsiväylän muuttamisella kaupunkibulevardiksi olisi liikenteeseen, kaupungin talouteen, meluun ja lisärakennusmahdollisuuksiin. Tämä selvitys tulee tehdä ennen päätöksiä Koivusaarenja Katajaharjun kaavoituksesta.

Ville Ylikahri

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:29