Suoraan sisältöön

28.9.2011 Vikstedt: aloite luettelon laatimisesta tontinvuokraamisen lajeista ja hinnoista

28.9.2011 Tea Vikstedtin ym. aloite luettelon laatimisesta tontinvuokraamisen lajeista ja hinnoista

Helsingin kaupungin maanvuokrasopimusten taso vaihtelee riippuen sopimuksen tekoajasta, tontin käyttötarkoituksesta, paikasta ja käyttäjästä. Jotkut maanvuokrat sisältyvät huoneenvuokraan, jotkut laskutetaan erikseen vuokralaiselta. Valtuusto on tehnyt vuosikymmenten kuluessa niin paljon yksityiskohtaisia päätöksiä koskien maanvuokrien perimistä, että valtuutetuilla ei voi olla selvää käsitystä niiden tasosta ja vaihtelusta. Valtuutetut eivät pysty arvioimaan maan vuokrien kohdistumisen oikeudenmukaisuutta, tai johdonmukaisuutta.

Esitän kunnioittavasti, että Kiinteistövirasto laatii taulukon tai luettelon erilaisista tontinvuokraamisen lajeista ja hinnoista.

Esimerkiksi
- asumiskäytössä oleva tontti
- palveluasumiskäytössä
- liikuntakäytössä. yritystoiminta
- liikuntakäytössä, voittoa tavoittelematon
- kulttuurilaitoksen käytössä
- huoneenvuokraan sisältyvät eri lajit
- liiketoiminnan käytössä
- tontit joista ei peritä vuokraa
- autopaikkojen maanvuokra

Tea Vikstedt

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:30