Suoraan sisältöön

09.11.2011 Sanna Vesikansan ym. aloite Lapinmäen päiväkodin jatko mahdollisuuksien selvittämisestä

09.11.2011 Sanna Vesikansan ym. aloite Lapinmäen päiväkodin jatko mahdollisuuksien selvittämisestä

Haaga on yksi monista kaupunginosista, missä päivähoitopaikoista on pulaa. Lisää paikkoja on löydyttävä lähivuosina myös sen vuoksi, että päiväkoti Lapinmäki lopettaa toimintansa. Lapinmäen päiväkoti sijaitsee Haagan ns. Kultareuna-aluella, jonne valmistellaan asemakaavan muutosta. Tontin ja rakennuksen omistava Sato Oy on irtisanonut päiväkodin vuokrasopimuksen.
Lapinmäen hoitopaikkojen korvaamiseksi rakennetaan uusi päiväkoti Etelä-Haagaan, mutta uuteen päiväkotiin tulee vähemmän hoitopaikkoja kuin suljettavassa Lapinmäessä on.

Lapinmäki sijaitsee Haagan länsireunallaja palvelee samalla Munkinseudun perheitä, jossa päivähoitopaikoille on myös paljon tarvetta.

Päiväkodin sijainti laajan Kangaspellon puiston reunassa on päiväkotitoiminnalle ihanteellinen. Piha avautuu etelään puistoon, jonne leikkitoimintaa voidaan laajentaa. Liikenteellisesti sijainti on hyvä sekä poikittaisten että pohjoinen-etelä -suuntaisten liikenneyhteyksien vieressä.

Lapinmäen päiväkodin lisäksi Haagan ala-asteella toimivat esikouluryhmätjoudutaan siirtämään koululta pois, sillä opetusvirasto ei huomioinut sosiaaliviraston lausuntoa esikoululaisten tilantarpeesta Länsi-Helsingin lukion lakkauttamisen yhteydessä
Haagalaiset ovat toivoneet jo Kultareuna-alueen kaavan asukastilaisuudessa 20.5.2008, että kaupunki tarjoaisi Sato Oy:lle korvaavaa tonttia ja päiväkoti Lapinmäki voisi jatkaa toimintaansa. Samalla koko Kultareunan aluekokonaisuus voitaisiin suojella yleiskaavan mukaisesti.

Esitän, että selvitetään Lapinmäen mahdollisuus jatkaa päiväkotina sekä mahdollisuudet liittää päiväkotitontti valmisteltavaan suojelukaavaan ja tontinvaihtomahdollisuudet Sato Oy:n kanssa.

 

Sanna Vesikansa

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:31