Suoraan sisältöön

26.10.2011 Tuomo Valokaisen ym. aloite Kalasataman kivimurskaamojen haittojen minimoimisesta

26.10.2011 Tuomo Valokaisen ym. aloite Kalasataman kivimurskaamojen haittojen minimoimisesta

Helsingin Kalastamassa on alkanut kalliolouhinta ja kivenmurskaus elokuussa 2011. Vuoden 2012 kivimassa määrä on noin satoja tuhansia tonneja.

Päivittäin syntyy louhetta siis satoja kuorma-autokuormia, joista osa on tarkoitus ajaa muualle jalostettavaksi ja varastoitavaksi.

Kiviralli tulee kulkemaan ainakin Hermannin Rantatietä - Lahdentielle ja Sörnäisten rantatietä - Pasilaan.
Raskas liikenne tulee rasittamaan Hermannia ja Kalasataman lähialueita tuntuvasti. Meluhaitta-alueina on Hermannin Rantatien ympäristö, asunnot, toimistot ym. Merihaka ja Kulosaarenranta. Alueella on muutamia murskauslaitoksia joista aiheutuu ympäristöön 124 db melu. Kuormauksesta aiheutuu 115db. Ja kaivinkoneiden aiheuttama melu on 116db.

Murskaaminen ja kuljetus tapahtuvat klo 7-22 välisenä aikana ja viikonloppuisin klo 7-18.

Destia hakee murskauslupaa vuoteen 2016 asti? Murskaamoja tulisi kolme.

Murskaamojen tarkoitus ollut tuottaa kiviainesta Kalasataman pohjustamiseen, määrätyn ajan. Kuitenkin osa aineksesta kulkeutuu eri puolelle kaupunkia.

Helsingin kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunki ryhtyy toimimaan edellä mainittujen haittojen minimoimiseksi ja selvittää samalla.

Tuleeko Kalasataman murskaustoiminnasta ja kivirallista kuusi vuotta jatkuva haitta? meluineen ja pölyineen asukasyhdistyksien vastalauseista huolimatta.

Käytetäänkö Kalasataman kivilouhimoa muihinkin Helsingin hankkeisiin? Miten Helsingin kaupunki estää melu haitat mainituilla alueilla.

Tuomas Valokainen

 

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:31