Suoraan sisältöön

Aloite tonttien markkina-arvon määrittämisestä

12.10.2011 Pauli Leppä-ahon ym. aloite tonttien markkina-arvon määrittämisestä

Kaupungin omistamista tonteista saatavien myynti- ja vuokratulojen lisääminen, sekä järjestelmän oikeudenmukaistaminen ja ongelmien poistaminen, tonttien oikean markkina-arvon määrittämisen avulla.

Helsingin kaupungin omistamien tonttien myyntihinnat samoin kuin uusien vuokrattavien tonttien vuokrat eivät perustu todellisiin markkinahintoihin, koska etenkin vuokrattavien tonttien markkina-arvoa ei selvitetä. Perinteisesti järjestelmästä johtuen on myyty ja vuokrattu hyvillä paikoilla olevia tontteja räikeän alihintaisina, kun taas huonoista kohteista on peritty huippuvuokria. Sekä Perustuslain, että kuntalain tasapuolisuussäännökset edellyttävät kaupunkia muuttamaan toimintatapojaan määrittämällä myyntihinnat ja vuokraperusteet vastaamaan tasapuolisuuteen perustuen markkinahintoja. Näin myös pitkään jatkunut ongelma suosittujen asuntoalueiden hintasäänneltyjen asuntojen pimeistä kauppahinnoista, ostojonoista ja arvontamenettelyistä poistuisi.

Esitämme, että kaupunki huutokauppaa, tai järjestää tarjouskilpailun, koskien kaikkia luovutettavia tontteja niiden todellisen markkina-arvon selvittämiseksi. Markkinahinnan selvityksen tapahduttua luovutettava tonttivaranto jaettaisiin sekä myytäviin, että vuokrattaviin tontteihin, joten myös tontinvuokra saataisiin vastaamaan tasapuolisesti tavoiteltua tuottoa. Kaupunginvaltuuston 1.10.1980 päättämää neljän prosentin elinkustannusindeksiin sidottua tuottovaatimusta tontin laskennalliselle arvolle voisi laskea, mikäli hinnoittelu tulisi tasapuoliseksi ja vastaamaan tontin käypää arvoa, ilman tulon menetyksiä kaupungille.

Uusi käytäntö oikeudenmukaistasi järjestelmää ja lisäisi kaupungin tuloja etenkin tonttien myynnissä.

Pauli Leppä-aho

Alluperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:30