Suoraan sisältöön

09.11.2011 Johanna Sumuvuoren ym. aloite rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamisesta

09.11.2011 Johanna Sumuvuoren ym. aloite rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamisesta

Rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittantinen

Suvilahden ja Kalasataman graffitiaidat ovat olleet menestys. Työt ovat vaihtunee tiuhaan ja aitojen kova käyttö on osoittanut luvallisten graffitimaalauspaikkojen suuren tarpeen Helsingissä.

Helsingissä voisi yleisemminkin käyttää rakennustyömaa-alueitaja meluaitoja luvallisten graffitiseinien sijaintipaikkana. Seinät voivat olla joko väliaikaisia tai pysyviä riipp en alueesta. Nuorisoasiainkeskuksella on mahdollisuus koordinoida toimintaa.

Sen lisäksi Helsingissä tulisi selvittää muiden katutaiteeseen soveltuvien paikkojen käyttöönottomahdollisuus.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että kaupunki tekee luvallisista katutaidepaikoista kartoituksen. Kartoituksessa selvitetään sekä pysyvien että väliaikaisten maalausp}kkojen
mahdolliset sijainnit.

Johanna Sumuvuori

 

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:32