Suoraan sisältöön

28.9.2011 Johanna Sumuvuoren ym. aloite järjestöportaalin perustamisesta

28.9.2011 Johanna Sumuvuoren ym. aloite järjestöportaalin perustamisesta

Järjestöportaalin perustaminen

Helsingin kaupunki tarjoaa erilaisille järjestöille monenlaisia palveluita aina avustuksista toimitilojen vuokraukseen. Järjestöyhteistyön muodot ja järjestöjen avustamisen perusteet vaihtelevat hallintokunnasta toiseen. Lisäksi palveluiden saatavuudesta on hankalaa saada tietoa, saati että pystyisi vertailemaan eri hallintokuntien käytäntöjä ja avustusperiaatteita.

Helsingin kaupungin järjestöyhteistyön ja avustuskäytäntöjen on oltava lä inäkyviä ja palveluiden helposti saavutettavissa.

Järjestöjen kannalta olisi tarkoituksenmukaista kerätä kaikki tieto järjestöille tarjottavista palveluista ja yhteistyömuodoista yhteen paikkaan ja linjata myös kaupunqin järjestöyhteistyön periaatteet. Yksi tapa on rakentaa kaupungin sivuille helposti löytyvä järjestöportaali, jonne on koottu kaikki oleellinen aina avustuslomakkeista tilojen saatavuuteen. Käyttäjän kannalta on oleellista, että kaikki tieto ja tarvittavat asiakirjat ovat yhdessä paikassa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että kaupunki perustaa järjestöille oman palveluportaalin. Portaali tarjoaa kaikki kaupungin järjestöille suuntaamat palvelut yhdessä paikassa.

Johanna Sumuvuori

Alkuperäinen aloite (pdf-tiedosto)05.12.2019 18:29