Suoraan sisältöön

16.11.2011 Tuomas Rantasen ym. aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallista Itäkeskukseen

16.11.2011 Tuomas Rantasen ym. aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallista Itäkeskukseen

Valtuustoaloite uuden etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin perustamisesta Itäkeskukseen

Helsingissä on vahva kauppahalliperinne. Kaikki vanhat hallit ovat kantakaupungissa eikä uusia ole tehty hyvin pitkään aikaan. Tällä aloitteella esitämme selvitettäväksi millä edellytyksin kaupungin kannattaisi sijoittaa jonnekin Itäkeskuksen kauppakeskittymän yhteyteen uusi kauppahalli joka painottaisi nimenomaan etnisiä ja eksoottisia ruokatuotteita. Tässä Tukholman Hötorgetin kauppahalli voisi toimia jonkinlaisen esikuvana.

Tämän hankkeen ideana olisi kuluttajien näkökulmasta vahvistaa kasvavaa kiinnostusta uusia ruokakulttuureita kohtaan ja samalla tarjota uusia laatuun ja palveluun perustuvia pienyrittäjäperusteisia vaihtoehtoja keskittyneen vähittäiskaupan tarjonnalle. Näin valittu konsepti olisi myös omiaan tukemaan maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja luontevaa eri kulttuurien kohtaamista.

Itäkeskuksen ja laajemmin Itä-Helsingin profiloimista hanke vahvistaisi myönteisellä tavalla, kun nyt esillä olevien supermarkettien ja merkkiliikkeiden rinnalle nousisi perinteiseen hallikauppaan rinnastuvaa pienyritystoimintaa.

Hallikaupan yhteyteen kannattaisi suunnitella myös sitä tukevaa kauppatoria ja eksoottisten ruokien ravintolamaailmaa.

Lausunnot asiasta kannattaisi pyytää ainakin kaupunkisuunnittelulautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, kulttuurilautakunnalta sekä erikseen myös Helsingin Tukkutorilta ja Kulttuurikeskus Caisalta.

 

Tuomas Rantanen

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:34