Suoraan sisältöön

16.11.2011 Kati Peltolan ym. aloite palvelusetelikokeilun vaikutusten selvittämisestä

16.11.2011 Kati Peltolan ym. aloite palvelusetelikokeilun vaikutusten selvittämisestä

Helsingissä on menossa palvelusetelikokeilu, jonka tekniseen toteutukseen käyter"n paljon rahaa. Kaupunginhallitusryhmät ovat sopineet vuoden 2012 budjetista, jossa palvelusetelikokeilun jatkamista pidetään jokseenkin itsestään selvänä. Kuitenkaan valtuustolla tai helsinkiläisillä ei ole tietoa siitä, mitkä ovat kokeilun tulokset tai palvelusetelijärjestelmän vaikutukset palvelujen tasoon, kustannuksiin ja palvelun tarvitsijoiden tasavertaisuuteen.

Jo nyt palvelusetelin ottavilla ja vähän enemmän itse maksavilla on paremmat m dollisuudet päästä vanhusten palvelutaloon kuin heillä, jotka odottavat kaupungin järjestämää paikkaa.

Sosiaalivirastossa on vanhastaan käytössä lakisääteinen lasten yksityisen Päivähoidon tuki, joka on yhdenlainen palveluseteli, ja vanhusten palveluasumisen palveluseteli, jota on n kokeilun mukana muokattu. Ostopalveluja siirretään jatkuvasti palvelusetelijäIjestelmään, vaikka s n vaikutuksesta ei ole tietoa. Kaupungin omia vanhusten hoivapaikkoja sulkemalla pidetään yllä palveluasuntojonoa.
Ehdotamme, että

1. valtuustolle tehdään tarkka selvitys siitä, miten vanhusten tai perheiden = maksut muuttuvat eri tuloryhmissä, jos he siirtyvät ostamaan palveluasumisen tai asten päivähoidon palvelusetelillä kaupungin itse tuottaman tai ostopalvelun sijasta?
2. Miten suuret tulot palvelun käyttäjällä pitää olla, jotta hän pystyy hankki aan palvelunsa setelillä vanhusten palveluasumisessa tai lasten päivähoidossa?
3. Miten kaupunki varautuu siihen, että palvelun tuottaja ei pysty jatkamaan oimintaa kysynnän vähäisyyden tai kustannusten nousun takia?

 

Kati Peltola

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:33