Suoraan sisältöön

09.11.2011 Pia Pakarisen ym. aloite vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksen kriteereistä

09.11.2011 Pia Pakarisen ym. aloite vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksen kriteereistä

Helsingin kaupungissa valmistellaan vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutusta vuodelle 2012. Kaupungin voimassa olevassa elinkeinostrategiassa puolestaan painotetaan sitä, että pienten ja keskisuurten yritysten pitäisi myös voida osallistua ja menestyäkin kaupungin tarjouskilpailuissa.

Taannoin järjestetyssä vammaisten palveluasumisen kilpailutuksessa käytettiin kriteerinä mm. tarjoajan referenssikohteiden lukumäärää, palvelutoiminnan ajallista kestoa ja laajuutta sekä palvelun saatavuutta.
Mikäli tarjoajalla oli yli viisi referenssikohdetta, tarjoaja sai 3 pistettä, 3-4 referenssikohteesta annettiin 2 pistettä, ja mikäli referenssikohteita oli alle 3, tarjoaja sai vain yhden pisteen.

Mikäli tarjoajalla oli yli 100 asiakasta, tarjoaja sai 2 pistettä, 50-99 asiakkaasta 1 pisteen ja alle 50 asiakkaasta 0 pistettä.

Molemmat edellä mainitut kriteerit käytännössä estävät pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen tarjouskilpailuun. Referenssikohteiden suuri määrä edellyttää väistämättä toimimista usean kunnan alueella, mikä ei tuota minkäänlaista etua kaupungille eikä palvelun käyttäjälle, kuten ei myöskään palveluasujien suuri määrä.
Palvelun saatavuudesta palkittiin kilpailutuksessa niin, että jos tilat olivat valmiit vuoden 2012 alkuun mennessä, tarjoaja sai 5 pistettä. Pistemäärä aleni asteittain siten, että jos tilat olisivat valmiit vasta vuoden 2014 kuluessa, siitä saisi vain 1 pisteen.

Pieni tai keskisuurikaan sosiaalialan yritys ei voi, nimenomaan ensin mainittujen kahden kriteerin vuoksi, ottaa sitä riskiä, että se rakentaa tilat ja jää odottamaan menestymistä tarjouskilpailussa.

Vanhusten palveluasumisen kilpailutuksessa on myös tärkeää antaa tarjoajille mahdollisuus tehdä tarjoukset siten, että hoidettavien vanhusten kunto voidaan ottaa hinnoittelussa huomioon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksessa 2012 ei käytetä kriteereinä

  • referenssikohteiden lukumäärää
  • eikä palvelutoiminnan laajuutta

ja että kilpailutuksessa on mahdollisuus tehdä tarjous useammasta, vanhusten kunnon
mukaan määräytyvästä hintaluokasta.

 

Pia Pakarinen

 

Alkuperäinen aloite (pdf)05.12.2019 18:32